Addysg

Cyfnod Allweddol 3-4 a Bagaloriaeth Cymru

Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Leonardo da Vinci, Y sgerbwd, tua 1510-11 RCIN 919012r, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Leonardo da Vinci, Brasluniau o faban, tua 1504-8 RCIN 912562, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Dan arweiniad athro

I nodi 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci, byddwn yn arddangos deuddeg o ddarluniau gorau'r athrylith fel rhan o #Leonardo500 – dathliad cenedlaethol o'r artist anhygoel hwn.

Mae'r gweithiau gaiff eu dangos wedi'u dewis i adlewyrchu holl ddiddordebau Leonardo da Vinci – paentio, cerfluniau, pensaernïaeth, cerddoriaeth, anatomeg, peirianneg, cartograffeg, daeareg a botaneg – yn ogystal â'i ddefnydd o wahanol gyfryngau, yn ysgrifbin ac inc, sialc coch a du, dyfrlliw a phwyntil metel.

Daw'r darluniau o'r Casgliad Brenhinol, sy'n cynnwys casgliad gorau'r byd o waith Leonardo. Ym mis Chwefror 2019, bydd 144 o ddarluniau gwych Leonardo i'w gweld mewn 12 arddangosfa sy'n digwydd yr un adeg ar draws y DU, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Yn dilyn yr arddangosfeydd hyn, bydd arddangosfeydd mawr yn Orielau'r Frenhines, Palas Buckingham, a Phalas Holyrood House yng Nghaeredin.

Ffoniwch (029) 2057 3240 i gadw eich tocynnau.

Groups 16 years and under FREE / £5 adults / £4 concessions

Teachers and group leaders accompanying a group are free.

Dyddiadau: 1 Chwefror–6 Mai 2019

Anturiaethau Mathemategol Leonardo

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Leonardo da Vinci, Y sgerbwd, tua 1510-11 RCIN 919012r, Ymddiriedolaeth y Casgliad Brenhinol/© Ei Mawrhydi y Frenhines Elisabeth II 2018

Dydd Mercher 3 Ebrill neu ddydd Iau 4 Ebrill

10am–2pm

Addas i ddisgyblion MAT blwyddyn 7.

Mewn partneriaeth â Chonsortiwm Canolbarth y De.

Cyfle unigryw AM DDIM i ddisgyblion MAT blwyddyn 7 gymryd rhan mewn heriau mathemategol hwyliog yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Bydd disgyblion yn ymweld ag arddangosfa Leonardo da Vinci: Dyn y Darluniau. Byddant yn creu darlun grid mawr, yn datrys problemau mathemategol, ac yn mesur sbesimenau o’r casgliad i greu graffiau.

 

Dyma gyfle i ddefnyddio sgiliau mathemategol allweddol tu allan i’r dosbarth, a hynny mewn cyd-destun cyffrous.

Cynnig cyntaf i’r felin yw hwn i hyd at 15 disgybl bob ysgol.

Digwyddiad AM DDIM diolch i arian gan Sefydliad Esmée Fairbairn.

I archebu cysylltwch 02920 573240.

Dyddiadau: 3 a 4 Ebrill
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn yn llywio’r myfyrwyr drwy’r broses o edrych ar waith celf a’i ddadansoddi, trwy astudio 4 gwaith celf. Dewisiwch o'r themau canlynol - Portreadau, Tirlun Cymru, Argraffiadaeth, Modern

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Gwyddoniaeth Amgueddfa (CA3)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch dystiolaeth i ddarganfod beth sydd wedi digwydd i wrthrychau’r Amgueddfa. Bydd disgyblion yn cynnal arbrofion ac yn gwneud arsylwadau er mwyn dysgu sut i atal pethau rhag dirywio

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Tystiolaeth o Esblygiad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio casgliadau’r Amgueddfa i gasglu tystiolaeth o esblygiad drwy archwilio ffosilau, yr aelod pentadactyl, anatomeg gymharol a phren bywyd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Dan arweiniad athro

Addasu, amrywiaeth a dosbarthu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau hyn i’ch helpu i ddefnyddio’r orielau Hanes Natur ac Esblygiad Cymru fel canolbwynt eich ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Bioamrywiaeth ac effeithiau pobl: Diogelu’r amgylchedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i ystyried dylanwad dyn ar yr amgylchedd mewn ffyrdd gwahanol. Ystyried yr effeithiau ehangach, a beth ellir ei wneud i helpu a mynegi barn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

https://amgueddfa.cymru/blog/2018-08-15/Slincosor-a-Big-Pit-Bingo/

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Dinasyddiaeth Fyd-Eang - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys her fer i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer yr her Dinasyddiaeth Fyd-Eang. Maent yn cynnwys cyflwyniad, pecyn ffynonellau a gweithgareddau.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Addysg