Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

 

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd.

*Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn cymryd rhan y mis Medi canlynol.

Mwy o wybodaeth am y project

Llefydd yn llawn am 2015-16. Ceisiadau yn agor ym mis Mai ar gyfer 2016-17.

 

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddim Sesiwn beilot

Gweirglodd Drefol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rydyn ni’n chwilio am grwpiau cymunedol i’n helpu i greu gweirglodd drefol newydd a gosod cychod gwenyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Os hoffech chi gymryd rhan, e-bostiwch scan@amgueddfacymru.ac.uk.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Ar Wyneb Daear - Prosiect Meteorynnau i Ysgolion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ydych chi erioed wedi cyffwrdd â gwrthrych o'r gofod? Bellach, gall disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru ddysgu mwy am feteorynnau, difodiannau torfol a chreigiau ar y Ddaear, y Lleuad a Mawrth gan ddefnyddio sbesimenau go iawn.

/arwynebdaear/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Archwilio Gwely'r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Gweithio ar y cwch

Scientists have been studying the sea bed of the Outer Bristol Channel... Now it's your turn!

/seafloor/
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.