Yr Eisteddfodau Taleithiol

Dinbych 1824: tlws am ganu'r delyn

Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru

Dan nawdd Cymdeithas Cymmrodorion Powys y cynhaliwyd dwy eisteddfod drawiadol iawn, yn Ninbych, 1824 a 1828. Yn 1824, fel mae'r llun yma'n dangos i chi, fe enillwyd telyn, hynny yw tlws am ganu'r delyn. Mae'n ddiddorol iawn, oherwydd mae'n amlwg fod y tlws hwnnw yn 1824 wedi'i fodelu, os mynnwch chi, ar y tlws enwog sydd yng nghadw heddi ym Mhlas Mostyn, sef y tlws a enillwyd gan y telynor yn ail eisteddfod Caerwys 'nôl yn 1567. Mae'n werth cofio hynny, mai tlysau i'w gwisgo a oedd yn cael eu rhoi, hyd y gwyddom ni yn sicr, 'nôl yn yr hen eisteddfodau hynny. Ac mae'r delyn a enillwyd yn 1824 yn Ninbych yn amlwg yn dal cyswllt â'r tlws hwnnw, sydd yn gwneud y tlws yn un diddorol iawn a dweud y lleia.

Gwrandewch ar naratif fideo gyda Hywel Teifi Edwards (angen chwaraewr QuickTime):