Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Sgwrs Amgueddfa AR-LEIN: Adeiladu’n Gynaliadwy - CYMRAEG

7 Rhagfyr 2023, 6pm
Pris Talwch Beth Gallwch - Rhodd a awgrymir £5
Addasrwydd Pawb

Adeiliadau 

Archebu tocyn 

Mae adeiladau hanesyddol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn adlewyrchu 2,000 o flynyddoedd o adeiladu tai yng Nghymru, o gartrefi syml a wnaed o frigau a phridd, i dŷ parod alwminiwm o'r Ail Ryfel Byd.⁠ A oes modd i'r casgliad hwn ein helpu ni i ddylunio cartrefi newydd cynaliadwy a gwydn, fydd yn para'n hir? ⁠Bydd y sgwrs hon yn ystyried pa wersi allwn ni eu dysgu o'r gorffennol. 

Gwybodaeth Bwysig

 Cynhelir y sesiwn yma yn Saesneg.

Bydd y sgwrs hon yn cael ei chynnal fel gweminar by war Zoom. Bydd e-bost gyda dolen i ymuno â’r weminar yn cael eu hanfon i chi 24 awr cyn y sgwrs. Gall hefyd gael mynediad i’r ddolen yma trwy eich porth cwsmer Amguedda Cymru ar-lein. Edrychwch yn eich ffolderi sbam/sbwriel os na allwch weld yr e-byst a chysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk os oes problem.

Bydd y weminar ar gael i'w gwylio am 48 awr wedi'r digwyddiad a bydd dolen yn cael ei gyrru i chi drwy e-bost yn dilyn y sgwrs.

Mwy o sgyrsiau o ddiddordeb

Digwyddiadau