Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Gwneud Cais

Mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn falch o roi llwyfan i gynhyrchwyr a busnesau bwyd bach, lleol ac annibynnol o Gymru.

Gyda thros 80 o stondinau yn cynnig detholiad eang o gynnyrch, o brydau traddodiadol Cymru i fwyd stryd blasus, mae rhywbeth at ddant pawb!

 

Ydych chi’n fusnes bwyd a diod ac â diddordeb mewn ymgeisio am stondin?

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi pasio ac rydyn ni eisoes wedi dewis ein stondinwyr ar gyfer yr Ŵyl Fwyd eleni. Mae'r broses ymgeisio yn agor ym mis Ionawr bob blwyddyn. I dderbyn ffurflen gais ar gyfer digwyddiad 2024 pan gaiff ei gyhoeddi a gwybodaeth am gyfleoedd eraill yn y dyfodol, cliciwch ar y ddolen isod i gyflwyno eich manylion cyswllt.

Cofrestru