Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru

Gwneud Cais

Mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn falch o roi llwyfan i gynhyrchwyr a busnesau bwyd bach, lleol ac annibynnol o Gymru.

Gyda thros 80 o stondinau yn cynnig detholiad eang o gynnyrch, o brydau traddodiadol Cymru i fwyd stryd blasus, mae rhywbeth at ddant pawb!

 

Ydych chi’n fusnes bwyd a diod ac â diddordeb mewn ymgeisio am stondin?

Mae'r ceisiadau ar agor nawr! I dderbyn ffurflen gais ar gyfer digwyddiad 2023, cliciwch ar y ddolen isod i gyflwyno eich manylion cyswllt.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm 17 Mawrth 2023

Cofrestru