Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Ardaloedd Bwyd Stryd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
3 hambwrdd o bwyd stryd

Bydd ein stondinau Bwyd Stryd wedi eu rhannu i ddau ardal wahanol – Cilewent a’r Tanerdy. Yno cewch ddewis o amrywiaeth o fwydydd o wahanol wledydd ar draws y byd, o fwydydd Cymreig traddodiadol i pizza, byrgyr, bwydydd figan, Mecsicanaidd, Siapaneaidd, Indiaidd, hufen iâ a llawer mwy. Bydd ein bar mawr hefyd wedi'i leoli yma yn gwerthu eu hamrywiaeth o ddiodydd alcoholig a meddal.

Byddwn yn cyhoeddi rhestr lawr o'n stondinwyr dros yr haf.

 

Eisiau bod y cyntaf i glywed am yr holl fandiau, gweithgareddau a masnachwyr bwyd gwych? Cofrestrwch a byddwch hefyd yn cael côd gostyngiad o 10% i'w ddefnyddio yn Siop yr Amgueddfa yn Sain Ffagan.

Digwyddiadau