Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Ardal Dawel

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llun lleddfol glas, gwyrdd a phorffor

Lleoliad: Prif Adeilad (1)

Lle penodol ar gyfer ymwelwyr ag anableddau sydd angen man gorffwys heddychlon i ymlacio a mwynhau eu bwyd i ffwrdd o brysurdeb yr ŵyl. Siaradwch ag aelod o staff yr Amgueddfa neu un o wirfoddolwyr yr ŵyl wrth y dderbynfa a fydd yn gallu eich cyfeirio at y man tawel hwn.

Digwyddiadau