Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Sesiwn Arwyddo Llyfrau gyda Nerys Howell

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 Medi 2023, 3-3.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Lleoliad: Siop yr Amgueddfa (Prif Fynedfa)

 

Mae’r gyfrol goginio Bwyd Cymru yn ei Dymor / Welsh Food by Season (Y Lolfa) yn llawn ryseitiau traddodiadol a chyfoes wedi’u creu gan Nerys Howell. Mae’r gyfrol yn dathlu bwyd Cymreig lleol ac yn annog pobl i fwyta’n dymhorol ac yn gynaliadwy.
 
Galwch draw i Siop yr Amgueddfa i gwrdd â'r awdur ac i brynu copi personol wedi ei lofnodi.
Digwyddiadau