Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Sesiynau Blasu Iaith Arwyddo Prydain (BSL)

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10.30am-4.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
BSL
Lleoliad: Oakdale (24)
Ymunwch â'r hwyl gyda'n sesiynau blasu BSL i'r teulu cyfan.
 
Does dim ots os mai ychydig neu ddim gwybodaeth flaenorol o BSL sydd gennych chi, mae'r sesiynau rhyngweithiol ac anffurfiol hyn wedi'u cynllunio i groesawu pob oedran a lefel sgil.
 
Nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ar yr amser cychwyn penodedig ac ymuno!
 
Digwyddiadau