Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Gweithdy Matiau Rhacs

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 Medi 2023, 11am-1pm | 2-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
BSL
Lleoliad: Gweithdy (32)
Bydd yr artist lleol Heather Williams yn eich arwain drwy’r broses o greu matiau rhacs modern gan ddefnyddio’r dull gwau dim gwnio. Dewch draw i wneud eich darn hardd ac unigryw eich hun gan ddefnyddio ffabrigau wedi’u hailgylchu sy’n ecogyfeillgar ac yn gynaliadwy.
 
Mae'r gweithgaredd hwn yn hygyrch i bawb - yn cael ei gyflwyno gan hwylusydd byddar gyda chyfieithu ar y pryd ar gael i gyfranogwyr sy'n clywed.
 
Digwyddiadau