Gweddnewid Bywydau Plant: rôl sefydliadau diwylliannol wrth fynd i'r afael â thlodi plant

Cynhadledd undydd, 17 Gorffennaf 2012
Theatr Reardon Smith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd cyflwyniadau gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth; Comisiynydd Plant Cymru a nifer o arbenigwyr eraill.

Mae yna cyfle hefyd i glywed am rai projectau cyfredol mewn amgueddfeydd a sectorau eraill sy'n rhoi llwybrau i bobl ifanc at gyfranogiad diwylliannol.