Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod Golch Beti Bwt

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Helpwch Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Cysylltwch a ni ar addysg.gwlan@amgueddfacymru.ac.uk am fwy o wybodaeth

Amser Golchi - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: Cysylltwch â ni i holi am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Amser a phobl

 

Gweithdai crefft

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Gallwn gynnig amrywiaeth o weithdai crefft hefyd gan gynnwys gwehyddu a gwneud ffelt. Cyfle i’ch disgyblion fwynhau sesiwn greadigol a darganfod byd diddorol cynhyrchu a dylunio tecstilau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Arferion Nadolig

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd a Rhagfyr am ein gweithdy Nadolig.

Darganfyddwch hanes traddodiadau ac arferion Nadolig y Cymry a chreuwch Pomander Fictoraidd.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Cysylltwch â ni i holi am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Gweithdy Sion Cwilt

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Cwrdd â’n storiwr a darganfyddwch stori smyglwr Sion Cwilt yn nofel epig T.Llew Jones, Dirgelwch yr Ogof a chymerwch rhan mewn gweithgaredd sy’n gysylltiedig â’r gweithdy.
 
 

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: Cysylltwch â ni i holi am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Llwybr yr Amgueddfa

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa fydd yn ategu dysgu’r disgyblion wrth iddyn nhw weld y datblygiad o ddiwydiant y cartref i’r peiriannau diwydiannol a chlywed hanesion y bobl a fu’n byw a gweithio yn y gymuned leol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

O ddafad i ddefnydd

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Dilynwch y broses o’r cnu i’r brethyn gorffenedig ar ein peiriannau diwydiannol gyda chrefftwyr profiadol. Cewch ddysgu am gynhyrchu brethyn ar raddfa fawr a chymharu hynny â’r prosesau llaw. Bydd arddangosiadau o beiriannau sydd ar waith a sawl gweithgaredd trin a thrafod gyda’ch crefftwr personol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Siop Y Draper

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Cwrdd â'n clerc siop a darganfyddwch mwy am fywyd a gwaith yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn Siop Draper Emlyn Davies.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Cysylltwch â ni i holi am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes

Daeraryddiaeth

Mathemateg

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Amser a phobl

 

Y diwydiant gwlân ac oes Fictoria

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at newidiadau dramatig i olwg a chyflymder y broses o gynhyrchu gwlân yma yng Nghymru. Dysgwch am y ffactorau a oedd yn gyfrifol am dwf y diwydiant yn Nre-fach Felindre.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr tecstilau

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Mae’r artist proffesiynol Julia Griffiths Jones wedi creu pum darn o waith sydd i’w gweld o gwmpas yr Amgueddfa. Mae gweithgaredd i blant yn gysylltiedig â phob darn. Mae gwaith Julia yn cynnig ymateb cyfoes a phersonol i’r casgliad ac mae’r llwybr yn galluogi’r disgyblion i ymateb yn greadigol i’r Amgueddfa.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr y pentref

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Bydd llwybr y pentref yn dod ag effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol yn fyw wrth i chi ddarganfod safleoedd yr hen ffatrïoedd, cymharu tai perchnogion y Felin â rhai’r gweithwyr, a gweld sut y datblygodd y pentref drwy’i eglwysi, ei gapeli, ei siopau a’r neuadd gymuned.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Milwyr yn ymadfer mewn gwisg ffansi mewn ysbyty anhysbys yn Sir Gaerfyrddin.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.