Y Cyfnod Sylfaen

Am ddim Sesiwn beilot

Diwrnod Golch Beti Bwt

Amgueddfa Wlân Cymru

Helpwch Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Cysylltwch a ni ar addysg.gwlan@amgueddfacymru.ac.uk am fwy o wybodaeth

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: Cysylltwch â ni i holi am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

Amser a phobl

 

Am ddim Sesiwn beilot

Gweithdai crefft

Amgueddfa Wlân Cymru

Gallwn gynnig amrywiaeth o weithdai crefft hefyd gan gynnwys gwehyddu a gwneud ffelt. Cyfle i’ch disgyblion fwynhau sesiwn greadigol a darganfod byd diddorol cynhyrchu a dylunio tecstilau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Gwyrthiau gwlân

Amgueddfa Wlân Cymru

Archwiliwch nodweddion a chynhyrchion gwlân mewn sesiwn wedi’i hwyluso yn Oriel Decstilau’r Amgueddfa. Trafodwch pam mai gwlân yw’r defnydd gorau at y diben wrth i chi wisgo’r dillad, archwilio patrymau a thrin a thrafod y casgliadau – o garthenni a’r wisg Gymreig draddodiadol i’r ffasiynau diweddaraf.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Llwybr y pentref

Amgueddfa Wlân Cymru

Bydd llwybr y pentref yn dod ag effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol yn fyw wrth i chi ddarganfod safleoedd yr hen ffatrïoedd, cymharu tai perchnogion y Felin â rhai’r gweithwyr, a gweld sut y datblygodd y pentref drwy’i eglwysi, ei gapeli, ei siopau a’r neuadd gymuned.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Llwybr yr Amgueddfa

Amgueddfa Wlân Cymru

Taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa fydd yn ategu dysgu’r disgyblion wrth iddyn nhw weld y datblygiad o ddiwydiant y cartref i’r peiriannau diwydiannol a chlywed hanesion y bobl a fu’n byw a gweithio yn y gymuned leol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

O ddafad i ddefnydd

Amgueddfa Wlân Cymru

Dilynwch y broses o’r cnu i’r brethyn gorffenedig ar ein peiriannau diwydiannol gyda chrefftwyr profiadol. Cewch ddysgu am gynhyrchu brethyn ar raddfa fawr a chymharu hynny â’r prosesau llaw. Bydd arddangosiadau o beiriannau sydd ar waith a sawl gweithgaredd trin a thrafod gyda’ch crefftwr personol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Y diwydiant gwlân ac oes Fictoria

Amgueddfa Wlân Cymru

Arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at newidiadau dramatig i olwg a chyflymder y broses o gynhyrchu gwlân yma yng Nghymru. Dysgwch am y ffactorau a oedd yn gyfrifol am dwf y diwydiant yn Nre-fach Felindre. Mae’r sesiwn yn cynnwys sioe sleidiau o luniau, trafodaeth grŵp a gweithgareddau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr tecstilau

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae’r artist proffesiynol Julia Griffiths Jones wedi creu pum darn o waith sydd i’w gweld o gwmpas yr Amgueddfa. Mae gweithgaredd i blant yn gysylltiedig â phob darn. Mae gwaith Julia yn cynnig ymateb cyfoes a phersonol i’r casgliad ac mae’r llwybr yn galluogi’r disgyblion i ymateb yn greadigol i’r Amgueddfa.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.