Dysgu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru – ddoe, heddiw ac yfory. O locomotif enwog Trevithick, i awyren y Robin Goch a adeiladwyd gan un dyn, dewch i gael eich ysbrydoli gan hanes y bobl anhygoel tu ôl i’r gwrthrychau. Archwiliwch yr arddangosfeydd a’r orielau rhyngweithiol, neu cymerwch ran mewn gweithdy i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Oystermouth Rd
Maritime Quarter
Abertawe
SA1 3RD

Manylion Mynediad

Anghenion Ychwanegol

Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch

Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant