Amgueddfa Cymru yn cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Adrodd y straeon am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru trwy ein hamgueddfeydd cenedlaethol

Corn Poppy

Cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf effaith aruthrol ar ein gwlad. Fel rhan o’r canmlwyddiant cenedlaethol, rydym yn trin a thrafod effaith y rhyfel yma a thramor trwy gyfrwng rhaglen o arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau.

Rydym yn ystyried sut a pham yr ymatebodd y Cymry i’r alwad i ryfel, profiadau’r rheini oedd yn byw trwy’r rhyfel, ar faes y gad neu gartref, a byddwn yn ystyried sut y cafodd Cymru ei gweddnewid yn ystod y rhyfel ac yn ei sgil, o ran sgiliau, agweddau a chredoau.

Trwy ein casgliadau, byddwn yn trafod gwahanol safbwyntiau am y rhyfel er mwyn ceisio deall pam y digwyddodd, y digwyddiadau allweddol a’r gwaddol i ni heddiw.

Porwch ein Casgliadau Rhyfel Byd Cyntaf

I glywed y diweddaraf ac am wybodaeth am ddigwyddiadau, neu os hoffech rannu’ch atgofion a’ch meddyliau am y Rhyfel Byd Cyntaf, cysylltwch â ni ar Twitter: @CymrunCofio ac @AmgueddfaCymru. Cofiwch ychwanegu #RhyfelBydCyntaf gyda’ch negeseuon

Noddir ein rhaglen Cymru’n Cofio 1914-1918 a’r gweithgareddau cysylltiedig yn hael gan Lywodraeth Cymru (CyMAL), Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog a noddwyr eraill.

Arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau:

 

Mae ein rhaglen goffáu yn rhan allweddol o raglen Gymru-gyfan Llywodraeth Cymru i nodi'r canmlwyddiant, o'r enw Cymru'n Cofio 1914-1918.

Cymru'n Cofio - Wales Remembers 1914-1918 (www.cymruncofio.org) yw'r wefan swyddogol ar gyfer cael gwybodaeth am goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.

Mae'n lle i gael gwybodaeth am newyddion, projectau, digwyddiadau a gwasanaethau cyfeirio ar gyfer y rhaglen goffáu yng Nghymru a gynhelir rhwng 2014 a 2018