Hawliau Diwylliannol, Democratiaeth Ddiwylliannol

Yr amgueddfa tu hwnt i’w waliau

9-10 Mehefin 2022 Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweithdy lle bydd y gwledydd Celtaidd a chenhedloedd lleiafrifol yn ystyried sut beth fyddai amgueddfa sy’n bodoli nid o fewn ei waliau ond yn ein cymunedau. Bydd prif areithiau'r digwyddiad deuddydd ar gael i’w ffrydio’n fyw AM DDIM.

Bydd gweithwyr amgueddfeydd, gwleidyddion a damcaniaethwyr o Gymru, Éire, Alba, Kernow, Breizh ac America Ladin yn:

  • archwilio rhai o heriau mwyaf dybryd ein cymdeithas y gall amgueddfeydd helpu i’w taclo
  • deall beth sy’n atal newid rhag digwydd
  • cyfnewid profiadau a strategaethau
  • rhannu ein syniadau a chanlyniadau â chydweithwyr o fyd amgueddfeydd.

Yn ymuno â ni fel prif gyfranwyr mae’r cyfarwyddwyr amgueddfa byd-enwog Elaine Heumann Gurian, Americo Castilla a James Volkert a Karin Weil González.

Rhaglen