Llwybrau Amgueddfa

Taith Ymwybyddiaeth Ofalgar Sain Ffagan

Archwiliwch eich synhwyrau o gwmpas gerddi Castell Sain Ffagan gyda map o'n taith ymwybyddiaeth ofalgar hunan-dywys. Mae'r map ar gael yn Sain Ffagan wrth y brif ddesg, neu gallwch lawrlwytho fersiwn PDF.

 

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut i archebu

I archebu neu i drafod y sesiwn ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Adnoddau