Môr Ladron Cymru: Y gwir tu ôl i'r chwdlau Gweithdy rhithiol

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch a ni i ddarganfod sut oedd bywyd i fôr ladron. Yn y gweithdy yma byddwn yn herio'r hyn rydych chi'n gwybod am fôr ladron a’n dysgu mwy am fôr ladron adnabyddus Cymru fel Barti Ddu a Howell Davies. Darganfyddwch sut ddaethant yn fôr ladron, beth oedden nhw'n gwisgo, beth oedden nhw'n bwyta, sut oedden nhw'n ymladd ac yn bwysicach byth ... pa fath o drysor oedd ganddynt!

Meddwl eich bod chi'n gwybod popeth am fôr ladron? Dewch i roi prawf ar eich gwybodaeth yn ein gweithdy rhithiol! 

I archebu cysylltwch gyda ni: learning.waterfront@amgueddfacymru.ac.uk

 

 

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Dyniaethau

Mae ymholi, archwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orfeenol, ei bresennol a'i dyffodol.