Cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolwyr o’r Cyngor

Rhaid cymeradwyo'r cofnodion yn y cyfarfod dilynol. Mae amserlen y cyfarfodydd yn golygu, felly, y bydd tua pedwar mis o oedi cyn iddynt ymddangos ar ein gwefan.

2021

  • 23 Medi 2021: ni aeth y cyfarfod yn ei flaen, ac felly ni grëwyd cofnodion.
  • 16 Rhagfyr 2021: cynhaliwyd y cyfarfod drwy gyfathrebu ysgrifenedig, felly ni grëwyd cofnodion.