Amgueddfa Cymru

Hafan

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Mae nifer o ysgolion wedi cofnodi bod eu Cennin Pedr a Chrocws wedi cychwyn tyfu. Mae rhai ysgolion wedi nodi bod eu planhigion yn edrych yn agos at flodeuo. Fallu, mae'n amser da i drafod rhan nesaf y prosiect - cofnodion blodeuo! Mae adnodd ar y wefan Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion o dan y teitl 'cadw cofnodion blodau'. Mae'r ddogfen hon yn dweud wrthych sut i gadw cofnodion blodau, pa offer sydd angen ei ddefnyddio a’r dulliau ar gyfer casglu gwybodaeth.

Oedd y pecyn adnoddau a anfonwyd i'ch ysgol yn fis Hydref yn cynnwys siart blodeuo Crocws a siart blodeuo Cennin Pedr.  Gallwch ddefnyddio'r rhain i gofnodi'r dyddiad mae eich blodau yn agor ac uchder eich planhigion ar y dyddiad hwn. Wedyn, gallwch rannu dyddiad blodeuo ac uchder eich planhigyn ar y dyddiad hwn i wefan Amgueddfa Cymru. Unwaith mae'r diwrnod blodeuo cyntaf wedi ei gofnodi ar gyfer eich ysgol, bydd blodyn yn ymddangos wrth ymyl eich ysgol ar y map ar wefan Amgueddfa Cymru.

Mae rhywfaint o ddryswch wedi bod ynghylch pryd i gofnodi dyddiad blodeuo ar-lein. Gallwch fonitro taldra eich planhigion bob wythnos a gadael i mi wybod yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd. Ond dim ond wedi i’r planhigyn flodeuo y dylech gofnodi ‘dyddiad blodeuo’ a thaldra’r planhigyn ar ddiwrnod blodeuo.

Mae rhywfaint o ddryswch wedi bod ynghylch pryd i gofnodi dyddiad blodeuo ar-lein. Gallwch fonitro taldra eich planhigion bob wythnos a gadael i mi wybod yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd. Ond dim ond wedi i’r planhigyn flodeuo y dylech gofnodi ‘dyddiad blodeuo’ a thaldra’r planhigyn ar ddiwrnod blodeuo.

Edrychwch ar y llun o Gennin Pedr yn Sain Ffagan. Cafodd y llun ei dynnu ar ddiwrnod oer, felly nid oedd y blodau wedi agor yn llawn. Ond, gallwch weld pa rai sydd wedi blodeuo trwy edrych yn ofalus. Os yw’r holl betalau i’w gweld yn glir yna mae’r planhigyn wedi blodeuo. Cyn blodeuo mae’r petalau yn cael eu gwarchod gan gasyn tynn fel hwn:

Pan fydd y blodyn wedi aeddfedu, a’r tywydd yn ddigon cynnes, bydd y casyn yn dechrau agor. Gall hyn gymryd ychydig oriau neu rai dyddiau! Efallai y gallwch weld hyn yn digwydd, os wnewch chi wylio’r planhigion yn ofalus iawn! Pan fyddwch yn gallu gweld yr holl betalau a’r casyn wedi disgyn gallwch fesur taldra’r blodau a chofnodi hyn ar y wefan. Wedi i chi wneud hynny bydd blodyn yn ymddangos ar fap yn dangos lle mae eich ysgol.

Gallwch fesur uchder eich planhigion i weld pa mor sydyn mae nhw’n tyfu. Os yw’r planhigion yn dal yn fach gallwch eu mesur o dop y pridd. Ond, pan fyddwch yn mesur er mwyn cofnodi ar y wefan, dylech fesur o dop y pot blodau i bwynt uchaf y blodyn.

Ydych chi wedi cymharu uchder y blodau yn eich dosbarth? Oes yna wahaniaeth mawr yn uchder y planhigion a pha mor aeddfed ydyn nhw, neu ydyn nhw i gyd yn debyg? Beth am y planhigion sydd wedi’u plannu yn y ddaear? Yw’r rhain yn fwy na’r rhai mewn potiau? Pam hynny tybed? Gallwch ddweud beth ydych chi’n feddwl yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd yr wythnos hon!

Gyrrwch eich straeon a lluniau i’r blog blodau a dilynwch Athro’r Ardd ar Twitter!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro’r Ardd

 

Diolch am rannu newyddion am eich planhigion Cyfeillion y Gwanwyn:


Ysgol Pentrefoelas: Dim llawer o law ond yn gynnes. Aethom am dro i weld y lili wen fach yn nghoed y Foelas ac roedd miloedd yno fel carped gwyn. Dim swn am bennau ar ein bylbiau ond maent yn dechrau tyfu. 4 pot heb ddim byd yn y golwg!

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: Not so much rain this week but some frost at night. Almost all the crocuses have shoots now.

Arkholme CE Primary School: Warmer week than usual. Rainfall was less than last week. Bulbs are growing well. Some of last year’s bulbs are flowered.

Bacup Thorn Primary School: We have noticed a real growth in our bulbs and shoots. We have also observed a faster growth in our experimental plants indoors. Our crocus bulbs are around 9cm high and dafs are around 12cm indoors and 10cms outdoors.

Maesycoed Primary: A few crocuses are popping through the surface, yay!

East Fulton Primary School: Some of our bulbs are starting to sprout.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: Variable weather, mostly windy with a little rain. The daffodils are growing well and 22 of the 30 crocuses are showing shoots. They still don't need watering.

Silverdale St. John's CE School: One of the daffodils has nearly opened - it might happen over the weekend!

Darran Park Primary: This week, the growth of the Spring Bulbs was 5cm. Last week it was 2.5cm, therefore it has gone up 2.5cm

Grange Primary School: We have lots of shoots appearing! Children very excited to see their first flower.

Braidwood Primary School: Still no signs at all of any growth in the bulbs planted in the ground. The bulbs in pots show some growth in the form of shoots.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: This week has been quite windy with rain at times; the end of storm Jonah! The bulbs still don't need watering! It is quite warm outside for this time of year. We have noticed that 2 crocuses have now got shoots and the daffodils are growing quickly. It is very exciting.

Darran Park Primary: Last week, the growth of the spring bulbs, was 1cm but it has increased by 2 cm this week, and is now, 3 cm.

Stanford in the Vale Primary School: Very windy week observed and we have 3 daffodil flowers in the ground out in flower!

Castlepark Learning Centre: The crocus are starting to appear.

Castlepark Learning Centre: The first daffodils are showing.

Arkholme CE Primary School: It was not very wet this week, mild temperatures as well. Some snow on Saturday and Sunday. Our bulbs are growing well because it is very mild weather.

Ysgol Esgob Morgan: We have had a very windy week, but the daffodils are starting to grow now. From W.

Darran Park Primary: The majority of the pots the spring bulbs have sprouted around 1-2 cm.

Drumpark Primary ASN School: We can see the leaves sticking out but not all of them yet.

Stanford in the Vale Primary School: Starting to feel like spring....

 

Blwyddyn Newydd Dda Gyfeillion y Gwanwyn, gobeithio i chi fwynhau’r gwyliau. Sut hwyl sydd ar y cennin Pedr a’r Crocysau? Cyn y Nadolig, ysgrifennodd nifer o ysgolion ata i i ddweud bod y cennin Pedr a’r bylbiau dirgel yn dechrau gwthio drwy’r pridd. Beth yw hanes eich planhigion chi? Cofiwch, wrth anfon eich data, gallwch chi ddweud pa mor dal yw eich planhigion drwy ysgrifennu mwy yn yr adran ‘sylwadau’. Mae’n gyffrous gweld y planhigion cyntaf yn ymddangos bob blwyddyn!
 
Y llynedd, y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer y Crocws oedd y 7 o Fawrth a'r dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer y Cennin Pedr oedd yr 16 Fawrth. Cafodd y blodau cyntaf eu hadrodd yn gynnar ym mis Chwefror, ond efallai y byddant yn ymddangos yn gynharach eleni. Gwyliwch yn ofalus, bydda nhw’n blodeuo toc! Cofiwch fesur taldra’r blodau ar y diwrnod byddan nhw’n agor. Byddwn ni wedyn yn casglu’r holl wybodaeth i roi dyddiad a thaldra cyfartalog. Bydd hyn yn ein helpu i weld patrymau, neu newidiadau dros y blynyddoedd. 

Cofiwch fod blodau yn angen golau'r haul, gwres a thwr i dyfu. Y llynedd, gwelwyd llai o law a thymheredd isaf nac yn 2014 a blodeuodd ein planhigion ychydig yn hwyrach. Sut dywydd ydych chi wedi ei weld? Ydych chi’n credu bydd y planhigion yn blodeuo yn gynt neu yn hwyrach na’r llynedd? 

Rwy’n edrych ymlaen i weld eich data yr wythnos hon! 

Rydych chi’n gwneud gwaith gwych Gyfeillion y Gwanwyn. 

Athro’r Ardd

Eich cwestiynau, fy atebion:

Prof Plant: There was a lot of news about the weather before and during the Christmas holidays. It was very interesting to read comments about how the extreme weather was affecting you. We have had a few comments about flooding from schools across the country. Thank you for sharing your stories:

Arkholme CE Primary School: A very, very wet week. Some local flooding, the playground was under water and our football match was cancelled.

St. John the Baptist Primary School: On Wednesday we didn't get out to play because of the rain and it is getting cold!

Staining C of E Voluntry Controlled Primary School: We have had local floods in Staining

Ysgol Rhys Prichard: River Bran flooded Monday and Thursday evening causing roads closed and cars rescued by the fire brigade.

 

Mellor Saint Mary CE Primary School: Internet down due to flooding.

 

St. John the Baptist Primary School: Storm Desmond made it very wet here and our pupil who lives near the Clyde had to put sandbags on the path near the river. The Clyde burst its banks near Ikea and flooded the motorway. Even though it has been quite mild this week, it was snowing in Lanark on Monday and we had hail here today - it is getting colder.

 

Ysgol Pentrefoelas: Cawsom lawer iawn o law dros gyfnod y Nadolig gyda llifogydd yn lleol. Tymheredd cynnes am yr adeg yma o'r flwyddyn.

 

Coppull Parish Primary School: On Tuesday we found a piece of ice in the rain gauge! It must have been cold!!! One day it was raining a lot and we had to bring an umbrella!!!We love doing this project and we wish you good luck on it.xxx

Prof Plant: Hi Coppull Primary, I’m glad to hear you are enjoying the project. Did you wait for the ice to melt to take your rain fall reading? Did you compare the volume of ice to the volume of water once it had melted? If so, what did you find? Ysgol Pentrefoelas also reported ice in their rain gauge: Ysgol Pentrefoelas: Bore oer a wedi rhewi Dydd Llun (dwr wedi rhewi yn y twmffat).

Stanford in the Vale Primary School: Another cold and wet week observed this week! We had a light dusting of snow Saturday morning!!!We have spotted our bulbs in the ground have started to poke through the soil...

Prof Plant: Exciting news about your plants growing Stanford in the Vale Primary! A few other schools have reported seeing their first shoots, including St Joseph’s Primary and Wormit Primary.

Stonehouse Primary School: We are doing this by ourselves now.

Prof Plant: Fantastic Stonehouse Primary, you are doing a very good job!

Shakespeare Primary School: Dear professor plant, we have had so much fun going outside during lessons. We have been running up and down the field.

Prof Plant: I’m glad you are enjoying the project Shakespeare Primary. You can learn anywhere and I hope being outside caring for the plants and studying the environment around you is helping to bring your lessons to life.

Wormit Primary School: Four of our pots have been vandalised at the weekend. We are going to ask parents to keep an eye out and ask our community policewoman to help as well.

Prof Plant: I’m sorry to hear that your pots have been vandalised Wormit Primary. Especially as I know how excited you were to see your first shoots before Christmas. I hope this won’t happen again. Your plants are very robust so hopefully they will still grow.

Stonehouse Primary School: When we came back after the holidays our water container had blown over and we think it had overflowed. A tree in our school garden has also blown over.

Prof Plant: Hi Stonehouse Primary. You must be having really windy weather if trees are being blown over! Did you think the rain gauge was overflowing because there had been a lot of rain? You could look at the MET office website to see the rainfall rate over the holidays: http://wow.metoffice.gov.uk/

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: When we came back after the Christmas holiday our polytunnel had blown down so the bulbs had not been protected from the weather. However, they were all fine and many of them are showing shoots. The daffodils in the bed are all showing shoots and are already bigger than those in the pots. There has been so much rain that the ground is now getting very muddy. We will have to bring our wellingtons to school so we don't get too dirty!

Prof Plant: Hi Blessed Sacrament Catholic Primary. I’m sorry your polytunnel blew over, it must have been very windy! I’m glad your plants were Okay. They are very hardy and should be fine in all kinds of weather as the soil provides a warm layer protecting the bulbs from the cold. I’m glad to hear your plants have started growing. Why do you think the plants in the ground are growing quicker than the plants in pots? Keep up the good work Bulb Buddies.

Pontrhondda Primary School: Hello Professor Plant Over the Christmas holidays our class plants have been growing as well as they could be growing. The rainfall and tempriture has been ok over Christmas. How have you been over the holidays.

Prof Plant: Hi Pontrhondda Primary, I had lovely holidays thank you. I hope you did too. I’m glad to hear your bulbs are doing well. Keep up the good work!

St. Brigid's Primary School: Primary 7 were at Kilbowie this week, Primary 6 stepped up to the challenge to record this week’s results.

Prof Plant: Hi Primary 7, thank you for arranging for the weather readings to be taken while you were away. Thank you and well done to Primary 6 for recording the data! Maybe you will be taking part next year?

 

Dyma obeithio y cewch chi wyliau gwych a’ch bod yn edrych ymlaen at weld eich bylbiau’n tyfu yn y flwyddyn newydd!  Byddwch yn ailgychwyn ar eich cofnodi o 4 Ionawr.

Mae rhai ohonoch chi wedi rhoi gwybod i ni’n barod am flagur yn ymddangos yn eich potiau! Fel arfer, dydyn ni ddim yn cadw golwg am flagur tan fis Ionawr neu Chwefror, felly mae’r rhai yma’n gynnar iawn! Rydyn ni’n credu eu bod nhw’n ymddangos yn gynnar am ei bod yn aeaf mor fwyn. Bydd yn ddiddorol gweld a fydd ein cennin Pedr a saffrwm yn blodeuo’n gynharach nag arfer. Yn 2007 a 2008 oedd dyddiad blodeuo cyfartalog cynharaf y project hwn. Dyddiad blodeuo cyfartalog saffrwm oedd 16 Chwefror yn y ddwy flwyddyn. Dyddiad blodeuo cyfartalog y cennin Pedr oedd 14 Chwefror yn 2007 a 6 Mawrth yn 2008.

Beth ydych chi’n ei feddwl gyfeillion? Beth am daro golwg ar adroddiad 2005-2016 ar wefan Bylbiau’r Gwanwyn i weld sut mae eich data chi yn cymharu â’r blynyddoedd a fu?

Mae Ysgol Gynradd Llanharan wedi anfon lluniau atom o’u blagur cyntaf nhw. Edrychwch yn fanwl ar y lluniau i gael syniad o beth sydd i ddod!

Mae llawer o flodau’r gwanwyn wedi bod yn ymddangos yn gynnar eleni. Dyma luniau rhai ohonynt yn ardal Caerdydd. Os welwch chi unrhyw flodau cynnar, rhowch wybod i mi yn yr adran sylwadau wrth nodi eich data ar ôl y gwyliau. Gwell fyth, tynnwch luniau a gofynnwch i’ch athro eu hanfon ataf ar Twitter neu mewn e-bost!

Nadolig llawen iawn i chi, a blwyddyn newydd dda,

Athro’r Ardd a Babi Bwlb

 

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Deganwy: Do we round up or down with rainfall totals greater than 20?

Professor Plant: That’s a great question Ysgol Deganwy. You round the rainfall reading up or down depending on which reading it is closest to. If the reading is less than halfway between two marks (say 2mm and 3mm) then you round down, if the readings are halfway or higher (so in this example 1.5mm or over) you round up! Here’s a fun clip on BBC Bitesize to help illustrate estimating and rounding numbers: http://www.bbc.co.uk/education/clips/zgnyr82 Keep up the good work Bulb Buddies!

 

Dasfen Primary School: Where doesn't seem to be an option to input 0.1mm etc, please advise as to how I am supposed to input this data. Thank you.

Professor Plant: Hi Dasfen Primary, in this instance you would round down to 0mm. Ysgol Deganwy asked a similar question above!

 

Law Primary School: It snowed a little today at lunchtime.

Professor Plant: Fantastic Law Primary School. I hope you enjoyed the snow. Elsewhere the weather has been warmer than usual and spring flowers have started growing!

 

Ysgol Rhys Prichard: It was very windy over the weekend and on Thursday night. Some of the plant labels blew off so we had to staple them on to the pots.

Professor Plant: Good thinking Ysgol Rhys Pritchard, stapling your labels to your pots is a great idea. I hope the weather has calmed down for you now!

 

Abbey Primary School: Friday 13th November is a local holiday. I have used figure from BBC weather website as I couldn't send no record.

Professor Plant: Great work Abbey Primary School. Apologies that the ‘no record’ button wasn’t working, it should be working again now.


Carnbroe Primary School: Look at how much rain we had on Thursday evening. We had our parents evening on Thursday night and had climb a fence as part of the main entrance was flooded!

Professor Plant: Wow Carnbroe Primary, there must have been a lot of rain! Castlepark Primary also commented that they were surprised by how much rain they had.

 

Saint Anthony's Primary School: M and me found it interesting seeing how the rain gauge after storm Abigail.

Professor Plant: Hi Saint Anthony’s, I was interested to see your rain readings after the storm. Other schools reported heavy rain fall for this week, including Silverdale St. John's CE School: ‘Another wet week - we certainly don't need to water our bulbs!’ and Drumpark Primary ASN School: ‘We had lots of rain and wind at the end of the week from Storm Abigail.’ And Shakespeare Primary School: ‘Dear Professor Plant, We got absolutely soaked on Friday. It rained nonstop! We are loving the project though.’


Bent Primary School: Sorry we were at a residential trip for 3 days and although we asked the weather to be recorded , we do not think their results are accurate enough to add to the data.

Professor Plant: Not to worry Bent Primary School, thank you for trying to arrange for the data to be collected but you did the right thing by entering ‘no record’ if the readings weren’t accurate. Keep up the good work!

Teacher: On Thursday we needed to keep our plants in because of the strong winds and rain also because the storm [Abigail] was going to blow them away or make them fall over.

Professor Plant: Hi there, well done for looking out for your bulbs. We do ask that the pots are kept outside to ensure a fair experiment, but you did the right thing by taking them inside until the storm passed. It’s always best to keep them in a cool area as a warm room could affect the results. Keep up the good work Bulb Buddies.

 

Calderwood Primary School: We have had such stormy weather this week with really high winds. It is also to be very cold over the weekend. We hope that our bulbs outside will be ok. We have been taking good care of our bulbs in the class.

Professor Plant: Thank you for taking such good care of your bulbs Calderwood Primary. Remember that all your bulbs in pots should be kept outside in a sheltered area. If some are inside and some are outside you can compare the flowering dates to see if those inside or outside flower first. If this is the case then please only enter flowering dates to the Museum website for the plants being kept outside. Keep up the good work bulb buddies!

 

Betws Primary School: A stormy week, we are hoping our plants are not too soggy! St. Paul's Primary School: Another very wet start to the week! We wonder if the extra rain will affect how the bulbs grow later! Are they drowning?

Professor Plant: Not to worry Betws and St Paul’s Primary, the bulbs like the rain and will be fine. The holes at the bottom of the pot allow excess water to drain away. If it is raining a lot and the soil is moist then there is no need to water the plants. The amount of rain does affect the development of the plants, they develop later in years with less rain and less sunlight hours. Why not have a look at the report 2005-2015 on the Spring Bulbs website and compare your readings so far this year to the average readings for last year? Do you think your flowers will appear earlier or later this year?
 

East Fulton Primary School: Thank you for the super seeds and certificate - it is now up on our Science wall!

Professor Plant: Hi East Fulton Primary. The seeds and certificate were provided by the Edina Trust – I’m glad you liked them! I’m sure the Edina Trust would love a photo of your science wall! Keep up the good work Bulb Buddies!


Ladywell Primary School: We have still yet to experience the flowering of our plants and hope we get to see them soon.

Professor Plant: Hi Ladywell Primary you have a little while to wait yet! Your plants should flower between February and March. Well done for looking after them so well. Keep up the good work!

Helo Gyfeillion y Gwanwyn!

Rydym wedi cael cychwyn gwych eleni. Mae 'na 177 o ysgolion a 6,339 o ddisgyblion yn cymryd rhan yn arolwg Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion, 2015-16.

Mae pob disgybl sy'n cymryd rhan yn y project wedi plannu eu cennin Pedr a chrocws a labelu eu pot. Mae ysgolion wedi bod yn defnyddio'r thermomedr a mesurydd glaw a ddarperir gan y project i gymryd darlleniadau tywydd ar bob diwrnod ysgol, ac wedi bod yn rhannu eu canlyniadau ar wefan Amgueddfa Cymru.

Gallwch weld y canfyddiadau hyd yn hyn ar dudalen we y project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion.

Mae'r canlyniadau ar gyfer pob ysgol sy'n cymryd rhan yn cael eu darlunio gan graffiau. Mae'r wefan wedi cael ei golygu eleni i gynnwys canlyniadau o flynyddoedd blaenorol. Mae hyn yn golygu y gall ysgolion weld sut mae eu data yn cymharu â blynyddoedd blaenorol!

Eleni cymerodd ysgolion yng Nghymru ran yn 'Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Diwrnod Plannu’ Ymddiriedolaeth Edina. Anfonodd ysgolion lawer o luniau hyfryd, ac roedd hi’n anodd iawn i ddewis dim ond 5 enillydd. Gallwch weld y lluniau i gyd ar dudalen Twitter project Bylbiau Gwanwyn: @Professor_Plant

Mae llawer o gwestiynau a sylwadau diddorol wedi cael eu hanfon mewn gyda'r data wythnosol. Mae’r cwestiynau a’r atebion i’w gweld isod.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro'r Ardd

Eich cwestiynau, fy atebion:

Stonehouse Primary School: Tuesday was a strange day for weather. It was frosty in the morning but in the afternoon all the children had their coats off because it was so hot. Ysgol Pentrefoelas: Mae hi wedi bod yn gynnes wythnos yma a nin chwarae allan heb ddim cot. Professor Plant: Helo Ysgol Pentrefoelas a Stonehouse Primary. Yn yr wythnos gyntaf o gofnodi’r tywydd, fe wnaethoch chi’ch dau nodi ei bod yn ddigon cynnes i chwarae tu allan heb gotiau. Dyna lwcus! Roedd llawer o ysgolion eraill wedi cael glaw a barrug! Mae’n ddiddorol bod y ddwy ysgol mor bell o’i gilydd a bod un ohonoch ar yr arfordir (Conwy) a’r llall yn bell o’r môr (De Swydd Lanark). Am dywydd od ym mis Tachwedd – mae cennin Pedr wedi blodeuo yng Nghernyw! Mae’r cennin Pedr yn blodeuo yn gynharach yng Nghernyw am ei bod yn gynhesach yno, ond roedden nhw’n dal fis yn gynnar! Tybed fydd ein planhigion ni’n gynharach nag arfer eleni?

School: Hi, I'm unsure as we are recording the amount of rain- do we need to water the plants ourselves? Professor Plant: Hello, thank you for your question. Yes, please do water your plants twice a week if they look like they need it. You won’t need to water them on days where it has rained enough that the soil is moist.

St David's RC Primary School: It was sunny at the start of the week and then the rain came and got heavier and heavier through the week and it was terrible weather for us. We had to stay inside through the rest of the week it was awful weather we had on Wednesday Thursday and Friday. We did not like the weather, did you have good weather where you are or bad weather because we didn't have very good weather it was horrible it was very, very, very boring for us because we had to stay in side for 2 weeks isn't that boring Mr Plant what would you do if you stayed inside for 2 weeks. Professor Plant: Dear St David’s RC Primary, I’m sorry to hear you had such awful weather during the first week of the project. I hope it has improved! I will look at your weather reading now to see! Inside for two weeks! I would probably read lots of books if I had stay indoors that long. There are some things you can read on the Spring Bulbs website. When you are next stuck indoors why not have a look for the ‘Life of a Plant – make your own Origami booklet’ resource on my website!

Severn Primary: We had an INSET day on Monday November 2nd, so we didn't take any readings. It wasn't really 0degrees. Ysgol Mair: On Monday 2nd November we were not in school so have no data but we were not able to record 'no record'. Professor Plant: Dear Severn Primary & Ysgol Mair, I’m sorry you weren’t able to record your inset day. We had a slight blip with the website where the ‘no record’ button wasn’t working. In future please record all days where there are no readings as ‘no record’. Thank you for spotting that readings of 0degrees can affect the results and for letting me know Bulb Buddies!

Betws Primary School: We collected the data for our class. It was warm and sunny at the start of the week. We had a lot of rain on Thursday and Friday. Our bulbs should be happy! Professor Plant: Well done Betws Primary. Keep up the good work.

Castlepark Primary School: P6 were very enthusiastic about keeping track of the temperature and rainfall this week. They felt like real scientists and are ready to show another class how to record the details next week. Professor Plant: Fantastic Castlepark Primary. I’m glad you are learning new skills through the project and that you are having so much fun doing so. You really are Super Scientists!

St. Oswalds V A School: We are worried about having a true reading on a Monday if it has rained over the weekend. Shall we empty the rain gauge Monday morning and take the rainfall measurement as normal? Professor Plant: Hi St Oswalds. That’s a good question, well done for thinking about the effect this has on Monday’s results. The reading on Monday afternoon will include any residual (left over) rain fall from the weekend. Please don’t empty the rain gauge before taking Monday’s reading, as we want the reading to reflect the weather over at least the last 24 hours. Keep up the good work bulb buddies.

Our Lady of Peace Primary School: Hello we had fun planting the bulbs. It wasn't the first time we have planted something. We have planted spider plants in primary 1. Hopefully our plants come up healthy. Good bye. Professor Plant: Hello Our Lady of Peace Primary, I’m glad to hear you enjoyed planting! You sound like experienced gardeners now! Keep up the good work!

Drumpark Primary ASN School: We have had fun taking data. Professor Plant: I’m glad to hear it Drumpark Primary. Keep up the good work!

Biggar Primary School: We are enjoying the experiments. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Biggar Primary. For more experiment ideas look for ‘Professor Plant’s investigation Ideas’ on the Spring Bulbs website: https://www.museumwales.ac.uk/spring-bulbs/

Maesycoed Primary: A very mild start to the season. Our year group is split into two classes with a different facing outdoor area. We are monitoring the effects the other class experience against our own as we have more sunlight then they do but they are more sheltered. We will let you know if their flowers appear first. Professor Plant: Fantastic experiment Maesycoed Primary! Please do let me know what your findings are and what you learn from them! This also gives you an opportunity to practice averages. As only one reading a day is needed on the Museum website, you could look at the readings taken by each class and work out the average to enter to the website! Keep up the good work Bulb Buddies.

Brisbane Primary School: Our Monday reading is collated over the weekend. We are taking our readings at 2.30pm Mon - Frid. Thank you Professor Plant. Professor Plant: Hello Brisbane Primary, thank you for your up-date. It’s great that you are managing to take your readings at the same time each day, as this helps to ensure a fair experiment. Keep up the good work Bulb Buddies.

 

Helo Cyfeillion Gwanwyn,

Dim ond wythnos i fynd cyn diwrnod plannu ar 20 Hydref! Ydych chi'n barod? Dyma rai adnoddau defnyddiol i'ch paratoi ar gyfer plannu eich bylbiau ac am ofalu amdanynt yn ystod y misoedd nesaf! Mae'r rhain hefyd ar safle we Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: http://www.amgueddfacymru.ac.uk/bylbiau-gwanwyn/

Cyn y diwrnod plannu dylech ddarllen y dogfennau hyn:

• Llythyr oddi wrth Athro'r Ardd (cyflwyniad i'r prosiect)

• Mabwysiadu eich Bwlb (trosolwg o’r gofal fydd angen ar eich Bylbiau)

• Plannu eich bylbiau (canllawiau ar gyfer sicrhau arbrawf teg)

A chwblhawyd y gweithgareddau hyn:

• Tystysgrif Mabwysiadu Bylbiau

• Creu Labelai Bylbiau

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y rhain oherwydd maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig! Er enghraifft, ydych chi'n gwybod pa mor ddwfn mae angen i chi blannu eich bylbiau? Neu sut i labelu fel mae’n glir lle mae'r Cennin Pedr a Chrocws wedi eu plannu?

Cofiwch dynnu lluniau o'ch diwrnod plannu i gystadlu yn y Gystadleuaeth Ffotograffydd Diwrnod Plannu!

Pob lwc! Gadewch i ni wybod sut mae'n mynd!

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan