Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith caled yn cymryd cofnodion tywydd dros y wythnosau diwethaf. Byddwch yn cymryd darlleniad tywydd nesaf yr wythnos o’r 4-8 Ionawr. Wrth gofnodi eich darlleniadau i’r wefan, plîs nodwch ‘dim cofnod’ ar gyfer y dyddiau rydych i fwrdd o’r ysgol.

Does dim rhaid cymryd eich potiau adra dros y gwyliau. Os yw’r potiau mewn lle saf, bydda nhw’n iawn. Mae'r pridd yn cadw’r bylbiau yn ddwfn yn erbyn y tywydd oer.

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf cynnes am y gaeaf, a bydd o’n ddiddorol i weld yr effaith mae hyn yn cael ar ein bylbiau!

Mwynhewch eich gwyliau Cyfeillion y Gwanwyn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda,

Athro’r Ardd a Bwlb Bychan

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rydw i wedi mwynhau darllen eich sylwadau a gweld eich lluniau o'r diwrnod plannu. Rwy'n falch i weld cafodd pawb cymaint o hwyl yn plannu'r bylbiau ac i glywed bod chi'n mwynhau cymryd eich cofnodion tywydd. Daeth fy hoff sylw wythnos yma o Ysgol Pearson; roeddent yn hapus ei bod wedi bwrw glaw oherwydd y gallent gymryd darlleniad glawiad.

Dyma rai o'r sylwadau rydych wedi'u rhannu â'ch data tywydd hyd yn hyn:

Data tywydd

Pearson Primary School: Yay it finally rained a bit. Athro'r Ardd: It makes me very happy to think that being able to take rain measurements means you are happy to see it rain. Keep up the good work Bulb Buddies.

Our Lady of Peace Primary School: Hi Professor Plant its K* and A*, we are having so much fun doing this job thank you again from K* and A*. Athro'r Ardd: You are welcome Bulb Buddies, I’m glad you are enjoying the project!

Llanbedr Church in Wales Primary: We may need to look at the location of our rain catcher. Athro'r Ardd: If you have noticed that the rain catcher is being blocked in some way then it would be good to find a new location. Well done for observing this Bulb Buddies.

St Joseph's Primary (North Road): We've really enjoyed planting our bulbs and have set up our rain gauge. We're really looking forward to collecting our data! Athro'r Ardd: Fantastic work, I’m happy that you are enjoying the project.

Ochiltree Primary School: So fun and I enjoyed checking the measurements so much. Athro'r Ardd: Fantastic, keep up the good work!

Stanford in the Vale Primary School: A mild week with sunshine outbreaks - cannot believe we are in our 3rd week of observations! Athro'r Ardd: Time flies when you are having fun, keep up the great work Bulb Buddies.

St Peter Primary School (Plumbridge): We enjoyed our first week recording. It was very fun recording the temperature and rainfall. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying the project, you really are super scientists!

Eich planhigion

St Patrick Primary School (Drumgreenagh): We enjoyed taking the temperature and the rainfall this week. We can`t wait until they bloom. We look at how they are doing every now and again. We hope we done a good job at looking after them. Athro'r Ardd: It sounds like you are doing a fantastic job Bulb Buddies.

Coastlands School: It has been very wet this week here in Coastlands! We are wondering if this will affect the growth of our plants. We know our plants need water, but surely not this much! Athro'r Ardd: Hi Bulb Buddies, thank you for your weather data and for the concern you’ve shown for your bulbs. It is possible for plants to receive too much water and this can cause damage and stunt growth. The plant pots you use have holes in them to help drain excess water. I would only worry if you notice that the soil becomes saturated and that puddles form on the surface for long periods of time. I would also like to check that you are entering your rainfall in mm and not cm measurements, as your rainfall does not seem to be overly high.

Llanedeyrn Primary School: On Monday we noticed a tip appearing from one of the pots - a daffodil bulb. Through the week 6 more tips of the daffodil bulbs are appearing. Athro'r Ardd: Fantastic work Bulb Buddies. Maybe you could take photos before you finish for the holidays and compare them when you are back in school!

Arkholme Primary School: A lot of leaves fell on the bulbs this week which gives them a nice blanket. It's been very wet this week but four bulbs have sprouted. Athro'r Ardd: Well done for watching your bulbs closely and spotting the first signs of growth.

St Mary Primary School (Co Down): Hello Professor Plant. We have planted our bulbs and we are waiting and watching for them to grow. We can't wait to see the flowers bloom. Athro'r Ardd: I’m glad to hear you are keeping a close eye on your plants Bulb Buddies, keep up the good work.

Carnbroe Primary School: No shoots have come out the plants yet. Athro'r Ardd: Well done for keeping watch of your plants Bulb Buddies.

Ochiltree Primary School: I really enjoyed planting the bulbs it was really fun and exciting. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying the project Bulb Buddies.

Sylwadau tywydd

Athro'r Ardd: Diolch am eich arsylwadau tywydd Cyfeillion y Gwanwyn. Mae'n ddiddorol i gael trosolwg wythnosol o dywydd ardraws y DU!

YGG Tonyrefail: Wel am wythnos wlyb!! Gobeithio cawn wythnos brafiach yr wythnos nesaf. 

Darran Park Primary: We have had a mixture of sunshine, clouds, fog and rain showers this week.

Livingston Village Primary School: It was really foggy on Monday and Tuesday. 

Ysgol Bro Pedr: It's been a mixed week - lots of rain and some sunshine - no need to water the bulbs. 

Moffat Academy: H*, A*, R* and F*. November 9th: mild and cloudy with a warm sun. November 10th: dark sky with lots of clouds. November 11th: warm but very cloudy. November 12th: sunny with a very cold wind. November 13th: heavy rain but sunny periods. Athro'r Ardd: Thank you for the daily overview Bulb Buddies, keep up the good work.

Pil Primary School: There was more rainfall this week. The temperature went from 16 at the beginning of the week to 13 at the end of the week. We liked putting the information in. Athro'r Ardd: I’m glad to hear that you are enjoying taking weather records Bulb Buddies.

Sheuchan Primary School: Today was a bright sunny day but it has the lowest temperature. 

Newbuildings Primary School: Lots of rain in Northern Ireland as well as some lovely sunshine! 

Stanford in the Vale Primary School: It's been a mild week with outbreaks of sunshine! 

Holy Cross Girls Primary School: Wednesday was a very wet day, so we didn't get to check our plants until Thursday. It was a cold week, Tuesday was the hottest temperature. 

Litchard Primary School: It’s been a mild week this week. It’s been wet with some lovely sunshine during the day.

Newbuildings Primary School: Newbuildings has had a lot of rain this week. The heaviest rainfall was on Thursday and Tuesday was the warmest day. No sign of any shoots on our bulbs yet! 

Stanford in the Vale Primary School: We observed our first frosts this week - it’s been a cold week! 

Holy Cross Girls Primary School: Wednesday was a very wet day, so we didn't get to check our plants until Thursday. It was a cold week, Tuesday was the hottest temperature. 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 18,800 o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

Wnaeth Cofnodion Tywydd cychwyn ar 2 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi am gymryd cofnodion tywydd. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn helpu ymateb cwestiynau pwysig fel pam yw mesur tywydd yn bwysig i’n harbrawf.

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf!

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Sylwadau a rhannwyd hefo'r wythnos gyntaf o ddata tywydd:

Plannu bylbiau

St Patrick Primary School: We planted the bulbs on 3 November 2020 as it was a sunny day. We had so much fun planting the bulbs, it was a great experience for our class. Athro'r Ardd: I’m glad you enjoyed planting your bulbs Bulb Buddies. I hope you enjoy taking weather records too! 

Our Lady of Peace Primary School: Thank you for sending us bulbs we really enjoyed planting them from K and A. Athro'r Ardd: You are more than welcome Bulb Buddies, thank you for taking part in the project.  

Arkholme Primary School: We planted our bulbs before the half term holiday. The rain gauge and thermometer are set up and we enjoyed collected the information. Athro'r Ardd: Fantastic work Bulb Buddies, it sounds like you have everything under control. Thank you for sharing your weekly data. 

Livingston Village Primary School: We had lots of rain over the weekend so that is why our rainfall was so high on Monday. We have had some of our bulbs dug up so we used our night vision camera to watch and see what was happening. We saw a squirrel and a bird digging at our bulbs! Athro'r Ardd: I’m sorry to hear your bulbs were dug up, but what exciting detective work to find the culprit! I'd love to see the video footage if you are able to share it. It’s likely that the bird was making the most of the newly turned soil to look for food. Squirrels do eat some spring bulbs , but they are also known to dig up bulbs when looking for somewhere to store their food for the winter! If you find that your bulbs are dug up again, apparently sprinkling chilli flakes or powder in the area will deter squirrels.  

Coastlands School: Our professor plant has been wondering if the frosty mornings might effect the growth of our bulbs! Athro'r Ardd: Hi Bulb Buddies, that's a good question. We expect that the weather will affect the growth of our plants and that they will flower earlier if we have a mild winter. Your bulbs will be nice and warm in the soil for the winter. You might like origami booklet resource on the Spring bulb website, this looks at the secret life of a bulb and what your bulb does in winter. 

Casglu data tywydd

YGG Tonyrefail: Helo Athro'r ardd. Dyma ein canlyniadau cyntaf ni o YGG Tonyrefail. Rydw i'n falch o gael gweld yr heulwen!!! Athro'r Ardd: Diolch Cyfeillian y Gwanwyn, daliwch ati gyda'r gwaith da. 

Steelstown Primary School: Our first week of weather watching was good fun. We had to set an alarm to remind us to do it at the same time every day. Athro'r Ardd: Setting an alarm is a great idea Bulb Buddies! Thank you for sharing your data. 

Pearson Primary School: The children loved going down to the garden every day to check the temperature and to see if their plants are growing yet. As yet we have had no rain here, so hopefully we will get some over the weekend and the children can measure the rainfall next week. Athro'r Ardd: I’m glad that the class are enjoying the project. I love that they are hoping for rain so that they can take rainfall readings! Fantastic work Bulb buddies. 

Pil Primary School: There was a lot of rain on Monday! We liked recording the results. Athro'r Ardd: I’m glad you are enjoying taking weather readings. Keep up the good work Bulb Buddies. 

Sheuchan Primary School: Very wet start to week. Monday's rainfall figure includes from 2pm Friday to 2pm Monday. Athro'r Ardd: Thank you for emptying the rain gauge on the Friday Bulb Buddies, keep up the good work. 

Carreghofa Primary School: It hasn't rained much this week but on Monday Mr Roberts empty the funnel out so mondays results was not accurate. Athro'r Ardd: Thank you for letting me know Bulb Buddies, keep up the good work. 

St Mary Primary School (Co Down): Hello Professor Plant. We are the eco ambassador and the science champion in our class. We ae going to help our class observe the rainfall and the temperature this year to see the flowers grow. Athro'r Ardd: Thank you for taking on leading roles with this project Bulb Buddies. I look forward to your updates on how the investigation is going at your school. 

St Peter Primary School (Plumbridge): We enjoyed our first week recording. Athro'r Ardd: Fantastic Bulb Buddies, thank you for sharing your data. 

Arsylwadau tywydd

Athro'r Ardd: Diolch i'r ysgolion canlynol am yr arsylwadau tywydd maen nhw wedi'u rhannu â'u data wythnosol. Daliwch ati gyda'r gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn.

Oystermouth Primary: Very dry end to the week in Mumbles. Temperatures appear high but it was much colder in reality. 

Porthcawl Primary: After loads of rain for the whole of half term and the start of the week it has been amazing sunshine since Wednesday 

Moffat Academy: At the weekend it was so rainy it filled up the rain-gage. The rest of the week was pretty dry. It felt very cold, though it was considerably warm temperature wise. Mostly cloudy through the week, with a bit of sun. Frost on the fifth, and mist or fog on the sixth. 

Newbuildings Primary School: The sun has been shining brightly in Newbuildings today! Monday and Tuesday have been very wet Thursday has been the hottest day of the week. Our bulbs are snug asleep in their little plant pots! 

Litchard Primary School: It's been frosty every morning with some ground frost. All the temp and rainfall has been the same and its sunny every afternoon. 

High Cross Primary School: We have noticed it has got colder this week. 

Ysgol Bro Pedr: It's been quite a cold week, but it's been really sunny towards the end of the week. 

Stanford in the Vale Primary School: We observed our first frosts this week - its been a cold week! 

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Bydd ysgolion o ardraws y DU yn plannu eu bylbiau mor agos at 20 Hydref ag posib. Mae hyn yn golygu y bydd y mwyafrif o ysgolion yn plannu eu bylbiau yfory!

Cliciwch yma am adnoddau i'ch paratoi ar gyfer diwrnod plannu ac am wybodaeth ar sut i ofalu amdan eich bylbiau dros y misoedd nesaf!

Bydd yr adnoddau hyn yn help ar gyfer diwrnod plannu:

• Mabwysiadu eich Bwlb (trosolwg o’r gofal fydd angen ar eich bylbiau)

• Plannu eich bylbiau (canllawiau ar gyfer sicrhau arbrawf teg)

A dyma weithgareddau hwyl i gwblhau:

• Tystysgrif Mabwysiadu Bylbiau

• Creu Labelai Bylbiau

Plîs darllenwch y rhain oherwydd maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig! Er enghraifft, ydych chi'n gwybod i labelu eich potiau fel mae’n glir lle mae'r cennin Pedr a chrocws wedi eu plannu?

Cofiwch dynnu lluniau o'ch diwrnod plannu a rhannu'r rhain i gystadlu yn y Gystadleuaeth Diwrnod Plannu!

Cadwch lygad ar dudalen Twitter Athro'r Ardd i weld digwyddiadau diwrnod plannu yn ysgolion eraill.

Pob lwc! Gadewch i ni wybod sut mae'n mynd!

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan

Hoffai Amgueddfa Cymru longyfarch y 4,463 o ddisgyblion o ar draws y DU a enillodd gydnabyddiaeth Gwyddonydd Gwych am eu cyfraniad i'r ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2019-2020.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych yn wir yn Wyddonwyr Gwych!

Diolch yn fawr i Ymddiriedolaeth Edina am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r project.

 

Gwyddonydd Gwych 2020:

Enillwyr / Winners

Cymru / Wales: Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland: Holy Cross Girls' Primary School

Lloegr / England: St Michael's CE Aided Primary School

Yr Alban / Scotland: Gavinburn Primary School

 

Yn Ail / Runners up

Cymru / Wales: Bryncoch CiW Primary School

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland: Greenhaw Primary School

Lloegr / England: King's Meadow Academy

Yr Alban / Scotland: Penpont Primary School

 

Clod Uchel / Highly Commended

Cymru / Wales:

St Paul's CiW Primary

St. Julian's Primary

St. Robert's Catholic Primary

Ysgol Gymraeg Caerffili

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland:

Steelstown Primary School

Lloegr / England:

Arkholme C of E Primary School

Bursar Primary Academy

Clifton Primary School

Ossett Flushdyke Junior and Infant School

St Austins Catholic Primary School

Stoneferry Primary School

Woodfield Primary

Yr Alban / Scotland:

Dalbeattie Primary School

St Fergus' Primary School

St John Ogilvie Primary School

 

Cydnabyddiaeth arbennig / Special Recognition

Cymru / Wales:

Blaendulais Primary School

Bro Pedr

Broad Haven

Carreghofa C P School

Darran Park Primary

Evenlode Primary

Ferryside V.C.P School

Gaer Primary School

Henllys C/W Primary

Litchard Primary School

Llanedeyrn Primary School

Llanharan Primary School

Pil Primary School

Sofrydd Primary School

St Athan Primary

St Joseph's Cathedral Primary School

Tonyrefail Community School

Ysgol Deganwy

Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Ysgol Llwyn yr Eos

Ysgol San Sior

Lloegr / England:

Canon Peter Hall Primary School

Fieldhead Primary Academy

Fleet Wood Lane Primary School

Hudson Road Primary School

Oldfleet Primary School

Stanford in the Vale Primary School

Yr Alban / Scotland:

Carnbroe Primary School

Earlston Primary School

Greenburn School

Lawefield Primary School

Sanquhar Primary School

St Mungo Primary

Whatriggs Primary School

 

Gwyddonwyr Gwych / Super Scientists

Cymru / Wales:

Dyffryn Cledlyn

Aberdare Park Primary School

Albert Primary School

Blaengwrach Primary

Garth primary School

Georgetown Primary

Hendredenny Park Primary

High Cross Primary School

Llangan Primary School

Maesgwyn Special School

NPTC Newtown College

St. Michael's RC Primary

Ty Isaf Infants School

White Rose Primary School

Y Berllan Deg

Ysgol Craig yr Wylfa

Ysgol Ysbyty Ifan

Gogledd Iwerddon / Northern Ireland:

Auchencairn Primary School

John Paul II Primary School

Newbuildings Primary School

Saint Patrick's Primary School

St Anne's Primary School

St Paul's Primary and Nursery School

Lloegr / England:

Adelaide Primary School

Bardney CofE Primary School

Castleford Park Junior Academy

Chorley St James CE Primary

Dunstall Hill Primary School

Garstang St Thomas C.E. Primary

Gonerby Hill Foot C E Primary School

North Road Primary School

Sandal Magna Community Academy

St Helen's C of E Primary School

St Michael's Church of England Aided Primary School

St Peter's Catholic Primary School

Yr Alban / Scotland:

Cummertrees Primary School

Drummore Primary School

Gelston Primary School

Glenluce Primary School

Gordon Primary School

Laurieknowe Primary School

Locharbriggs Primary School

Loreburn Primary School

New Abbey Primary School

Newmains Primary School

Our Lady of Peace Primary School

Saint Anthony's Primary School

Sheuchan Primary School

Wormit Primary School

St Peter's Primary School