Amgueddfa Blog: Fflach Amgueddfa Caerdydd

#popupmuseum - How did it all go?

Sioned Hughes, 27 Hydref 2014

The pop-up museum was created over two days at the Wales Millennium Centre as part of the Welsh Museums Festival and the Museums Association conference between 9-10 October 2014.

We set up the cases, table, boxes, screen and various cardboard structures on the Thursday before the conference. 

It looked great, but we were all quite nervous.  Would anyone turn up? Would people bring an object in response to our call outs on social media? Would people participate and share their Cardiff stories and memories? Would the huge table at its centre attract visitors or put them off? 

Would Billy the Seal arrive safely?

We were about to find out if our experiment would work…….and thankfully it did!

What worked?

 • 1. The stuff we had already collected.

We were all really glad that we already had some material for the pop-up that provided hooks to show people how they could contribute. The story cards collected at previous workshops kicked things off. They gave people an idea of how they could contribute, and made the Cardiff theme obvious. The voxpops also provided people with another focus and showed that people had already shared their Cardiff story. This encouraged participants to be filmed sharing their story at the pop-up. 

 • 2. Taking photographs of participants

We took a photograph of all participants with an instant camera and pinned them to their story cards. This emphasised the personal aspect and made stories easier to find

 • 3. The big table in the middle with plenty of chairs.

This space really worked. It became a social space where people came together and shared their Cardiff story and a space where strangers started talking to each other. We piled Perspex boxes on top of each other along the middle and gradually filled them with objects over the two days. We encouraged people to write their comments about other people’s stories on post-its and stick them on the boxes. This added another layer to the interpretation. 

 • 4. Using iPads to show social media content 

We had built up interest around the pop-up on social media in the lead up to the pop-up itself, so it was good to continue this momentum. We used two iPads on the table as live labels that showed all tweets with the #popupmuseum #fflachamgueddfa hashtag. We used this as a way of highlighting interesting stories and providing information about what was happening at the pop-up over the 2 days.  We also experimented with iBeacons and placed content about some of the objects on that so that people could access it using their hand held devices. 

 • 5. We invited the Media and the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism! 

To keep the buzz around the pop-up museum going, we managed to generate press interest in the pop-up. The experience was filmed by s4C for Heno and by Cardiff TV. Deputy Minister Ken Skates also came to the pop-up and contributed his Cardiff story. He was really interested in the fact that we had created a museum in 48 hours that anyone could contributed to.

 • 6. Billy the Seal made it! 

Thanks to the huge effort of conservation staff across Amgueddfa Cymru, Billy made it to the pop-up. Billy generated lots of interest and was definitely a big pull to the pop-up. It was useful to have one star object that attracted the curious. Those who knew about Billy’s story couldn’t believe that she was actually there and that it was part of the museum’s collections. And those who didn’t know the story were…confused but intrigued. 

 • 7. Working with Cardiff Story, HLF, and Youth Forum members

You can’t set up a pop-up museum without a team. The input from our Youth Forum members was invaluable, making sure that the processes of the pop-up ran smoothly and making sure that participants knew what to do. Staff members form the Heritage Lottery Fund provided guidance and support throughout the pop-up process. Working with Arran Rees and Lucy Connors from the Cardiff Story and was a great experience and we are already planning to create a pop-up together again in the future. 

#fflachamgueddfa

Heledd Fychan, 6 Hydref 2014

Wel, mae'r wythnos wedi cyrraedd. Ar ôl misoedd o gynllunio a thrafod, yn hwyrach yr wythnos hon, bydd y #fflachamgueddfa yn cael ei wireddu. Er bod gennym eisoes rhai straeon yn barod i rannu fel rhan o'r #fflachamgueddfa a rhai gwrthrychau o’r amgueddfa i arddangos, fel Billy y Morlo, y gwir yw, nid oes gennym unrhyw syniad beth fydd ffurf derfynol yr amgueddfa hon gan ei fod yn llwyr ddibynnol ar bobl sy'n dod i Ganolfan y Mileniwm ar ddydd Iau a dydd Gwener (9 a 10 Hydref) gyda'u straeon a / neu wrthrychau sy'n ymwneud â, neu ‘n eu hatgoffa o Gaerdydd.

Dyma sut y bydd yn gweithio. Bydd y #fflachamgueddfa  yng nghyntedd Canolfan y Mileniwm, a bydd rhywun yno o 9:00-17:30 ar y ddau ddiwrnod. Gallwch naill ai roi gwrthrych a'i adael gyda ni, gyda disgrifiad ysgrifenedig neu sain ohono, neu gallwch gael eich llun wedi'i dynnu gyda'r gwrthrych. Os byddwch yn dewis gadael unrhyw beth gyda ni, bydd yn cael ei dychwelyd atoch ar ôl i’r #fflachamgueddfa ddod i ben! Fel arall, os oes gennych stori, gallwch naill ai ei hysgrifennu i lawr neu gael eich ffilmio yn adrodd yr hanes ni, a bydd yn cael ei ddangos fel rhan o'r #fflachamgueddfa.

Dal i fod gyda mi? Da iawn...

Bydd popeth yn wych os yw pobl yn troi fyny. Felly, dyma pam mae angen eich cymorth chi arnom. Wnewch chi os gwelwch yn dda ledaenu'r neges, drwy siarad am y prosiect gyda ffrindiau a theulu a’n helpu i hyrwyddo trwy gyfryngau cymdeithasol. Nid oes rhaid i wrthrychau fod yn rai gwerthfawr neu'n nodweddiadol o amgueddfa. Gall fod yn ddoniol, od, rhyfedd, difrifol, syfrdanol- yn wir, unrhyw beth dan haul cyn belled â bod ganddo stori ynglÅ·n â Chaerdydd. Gall olygu rhywbeth i chi yn bersonol neu gall fod yn rhan o'r stori sefydliad neu gwmni yng Nghaerdydd. Dyma eich cyfle i greu math gwahanol o amgueddfa.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch heledd.fychan@amgueddfacymrmu.ac.uk neu @heleddfychan

#fflachamgueddfa - Y stori hyd yma

Graham Davies, 22 Medi 2014

Dyma ddiweddariad am ein prosiect fflach amgueddfa.

Rydym yn creu fflach Amgueddfa ynglyn a Chaerdydd, gyda Amgueddfa Stori Caerdydd, gyda cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, ar gyfer Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd yng Nghaolfan y Mileniwm, Caerdydd, ar 9-10 Hydref. Cyn i ni ei greu, rydym wedi gofyn i bobl Caerdydd a thu hwnt i’n helpu i gasglu straeon a gwrthrychau.

Cyn belled, rydym wedi cynnal 3 gweithdy yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Rydym wedi casglu dros 30 o straeon Caerdydd ar ffilm a chardiau stori a wedi gweld gwrthrychau gwych a gwahanol sydd i gyda a rhywbeth i’w ddweud am Gaerdydd yn eu ffordd unigryw eu hunain. Mae’r broses wedi dod a phobl ynghyd i drafod a rhannu eu straeon am Gaerdydd. 

Cynhaliwyd y gweithdy diweddaraf yn Amgueddfa Stori Caerdydd rhwng 6-8yh ar 11 o Fedi. Roedd caws, gwin a diodydd ysgafn ar gael i ychwanegu at awyrgylch gymdeithasol y noson. Erbyn diwedd y sesiwn, roedd 20 o bobl wedi picio i mewn a rhannu eu straeon. Fe aethom a camera fideo allan ar y stryd a ffilmio 20 voxpop gan grwp amrywiol o bobl! Roedd rhai yn hynod o ddigri, a byddent yn cael eu dangos yn ystod y fflach Amgueddfa yng Nghaolfan y Mileniwm.

Y Gwrthrych Cyntaf

Corgi polystyren oedd y gwrthrych cyntaf i ni ei dderbyn. Roedd wedi cael ei adael allan gyda'r sbwriel ar stryd yn y Rhath - ond cafodd ei achub, ei olchi, ac mae bellach yn byw yn hapus gyda ei berchnogion newydd mewn ystafell fyw yng Nghaerdydd.

Cynllunio’r fflach amgueddfa

Fel mae’r nifer o storiau a gwrthrychau Caerdydd yn tyfu, tyfu hefyd mae’r angen i ni feddwl ynglyn a sut mae arddangos yr hyn sydd weid ei gasglu. Bydd y Fflach Amgueddfa yn symud i Ganolfan y Mileniwm ar y 9-10 Hydref ar gyfer Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd felly bydd yn rhaid iddo fod yn hyblyg ac yn hawdd i’w greu.

Rydym wedi dechrau mynd drwy storfa Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am gasus, silffoedd, seddi, unrhywbeth! Dyma gasgliad o beth rydym wedi ei ddarganfod:

 • Bwrdd mawr lle gall pobl eistedd a trafod eu straon. Un syniad o ran arddangos yw rhoddi bocsus clir ar y bwrdd, a’u rhoddi ar ben ei gilydd fel bod yn arddangosfa yn tyfu dros ddeuddydd.
 • Ambell i gas hyfryd sydd ar hyn o bryd yn yr orielau celf cyfoes yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd hyn yn caniatau i ni arddangos gwrthrychau o Amgueddfa Stori Caerdydd a’r casgliadau cenedlaethol sydd yn dweud rhywbeth am Gaerdydd yng Nghanolfan y Mileniwm.
 • Mwy o seddi! Rhai eithaf neis allan o ddefnydd llwyd.
 • Ac yn olaf…Billy y Morlo!

Nid ydym yn siwr eto os fydd Billy’n cael dod gyda ni i Ganolfan y Mileniwm, ond rydym yn ceisio gweld os bydd yn bosibl. Mae ysgerbwd Billy wedi bod yn rhan o gasgliadau Amgueddfa Cymru er y 1940au. Daeth Billy i Gaerdydd yn 1912, pan ddarganfu pysgotwyr ef yn eu rhwydi. Cafodd yr enw Billy cyn canfod cartref newydd yn Llyn Parc Fictoria.

Yn ol y son, fe wnaeth Billy ddianc pan fu llifogydd a nofiodd lawr Cowbridge Road. Ar y ffordd, stopiodd mewn siop bysgod leol ac archebu ‘dim sglodion, dim ond pysgodyn os gwelwch yn dda’. Aeth yna i’r Admiral Napier am beint, hanner o ‘dark’, ond cafodd ei ddal a dychwelodd i’r llyn.

Wyddo ni ddim os yw hyn yn wir, ond mae nifer o drigolion lleol yn taeru eu bod.

Dilynwch y blog hwn i ganfod os caiff Billy ddianc eto!

Gwybodaeth bellach

Gweithdy nesaf y fflach Amgueddfa

27 Medi 11.00yb-1.00yh, Amgueddfa Stori Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ynglyn a chreu fflach Amgueddfa dilynwch y linc yma (Saesneg yn unig):

http://popupmuseum.org/pop-up-museum-how-to-kit/

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Heledd Fychan, 2 Medi 2014

Helo eto!

Dros y penwythnos, yng nghanol wal anferth NATO a heddlu arfog, cynhaliwyd ail weithdy’r fflach amgueddfa. Pwrpas y gweithdai hyn yw canfod cynnwys ar gyfer y fflach amgueddfa sy’n cael ei greu yn Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref fel rhan o Wyl Amgueddfeydd Cymru. Mae’r fflach amgueddfa yn cael ei chreu gan staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda cynnwys yn dod gan unrhyw un sydd a stori i’w dweud am Gaerdydd.

Y tro yma, yn hytrach na gweithdy dwy awr, fe wnaethom drio annog pobl i bicio mewn... Yn anffodus, roedd yn ddiwrnod eithaf tawel. Er hyn, fe gawsom ambell i stori gwerth chweil. Clywsom gan ddiddanwyr stryd oedd heb fod yng Nghaerdydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn am ugain mlynedd ond oedd yn ol ar gyfer priodas, a gan ddyn arall oedd yn cofio dod i Gaerdydd ar gyfer gwaith ac a ddechreuodd fynychu’r Vulcan yn rheolaidd.

Y broblem fwyaf gyda sesiwn fel hyn oedd bod pobl ddim gyda gwrthrychau ac os oedden nhw gyda hwy, nid oeddynt yn fodlon eu gadael. Golygali hyn ar derfyn y ddwy awr nad oedd gennym fflach amgueddfa, dim on casgliad o straeon. Gwers wedi’i dysgu!

Mae’r sesiwn nesaf yn mynd i fod ar nos Iau, 11eg o Fedi rhwng 6 ac 8yh yn Amgueddfa Stori Caerdydd felly dewch draw a gallwch wneud bach o siopa hwyr neu fynd am swper wedyn. Bydd hwn yn weithdy dwy awr felly fe fydd gennym amgueddfa wytch erbyn y diwedd.

Mawr obeithiwn y gallwch fynychu.

Cysylltwch gyda Arran Rees ar Cardiffstory@cardiff.gov.uk neu 02920 788334 am fwy o wybodaeth. 

Beth yw eich Stori Caerdydd?

Sioned Hughes, 18 Awst 2014

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Heddiw, cynhaliwyd y gweithdy cyntaf ar gyfer creu fflach amgueddfa yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref yng Nghanolfan y Mileniwm yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Daeth staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ynghyd gydag aelodau o Fforwm Ieuenctid a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Stori Caerdydd i brofi’r broses angenrheidiol ar gyfer creu fflach amgueddfa.

Cytunodd y rhai a fynychodd y byddai defnyddio Caerdydd fel thema yn syniad da. Bydd Beth yw eich stori Caerdydd? Neu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi? Yn rhoddi cyfleoedd  i bobl roddi eu barn am Gaerdydd- prif ddinas Cymru, hyd yn oes os nad ydynt erioed wedi ymweld â’r Ddinas. Bydd yn cynnwys pobl sydd wedi eu geni a’u magu yn y Ddinas neu’r rhai hynny sydd newydd gyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf erioed; y rhai sy’n mynychu cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd a theuluoedd yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Roedd proses drefnus wedi ei gosod lle'r oedd pawb yn cymryd tro i ysgrifennu, tynnu llun o’u gwrthrych, cael tynnu llun o’u hunain a chael eu ffilmio yn siarad am eu stori Caerdydd.

Mewn awr, crëwyd amgueddfa syml, ar raddfa fechan. 12 gwrthrych, 8 stori, 7 voxpop a 12 llun oedd i gyd yn dweud rhywbeth gwahanol am Gaerdydd a beth mae’n ei olygu, neu wedi ei olygu i’r rhai hynny oedd yn cymryd rhan, unai heddiw neu yn y gorffennol.

Arran Rees, Curadur Casgliadau Amgueddfa Stori Caerdydd rannodd ei wrthrych a’i stori gyntaf.

Tro pawb arall oedd hi wedyn, ac o fewn 30 munud, cafwyd llu o wrthrychau gwahanol o bice ar y maen i ffosil oedd yn datgelu rhywbeth am Gaerdydd. Defnyddiodd y person rannodd y Pice ar y Maen y cacennau fel ffordd i ddangos ei hoffter o’r stondin ym Marchnad Caerdydd a sut yr oedd yn meddwl am Gaerdydd a Chymru gan iddi ddod i’w hoffi er gwaetha’r ffaith ei bod yn casáu ffrwythau wedi eu sychu. Gwrthrych arall oedd modrwy oedd yn symbolaidd o gyfeillgarwch ac amseroedd da ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannodd person arall ei phrofiad fel perfformwraig ym Mardi Gras Caerdydd yn 2013. Roedd pawb eisiau darllen storiâu pawb arall ac ysgogodd y gwrthrychau drafodaeth am Gaerdydd – y da a’r drwg, presennol a gorffennol.

Roedd y gweithdy’n hynod o ddefnyddiol. Cadarnhaodd y grŵp fod thema fwy eang yn well, ac yn fwy agored, gyda’r potensial o apelio at fwy o bobl i gyfrannu na rhywbeth rhy benodol. Roedd technoleg syml yn gweithio, a bydd yn gallu creu diddordeb a thrafodaeth – hyd yn oed os nad yw technoleg yn gweithio.

Nawr bod y syniad wedi ei brofi, rydym yn barod ar gyfer ein gweithdy nesaf. Bydd gweithdy agored, eto yn Amgueddfa Stori Caerdydd, 30 Awst 11yb-1yh. Ymunwch a ni a rhannu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi.

Cysylltwch â Arran Rees yn Amgueddfa Stori Caerdydd am fwy o wybodaeth: cardiffstory@cardiff.gov.uk

02920 788334