Amgueddfa Blog: Addysg

Hi pawb, my name is Joe Lewis and I am a Learning Officer at St Fagans National Museum of History. I have been working for Amgueddfa Cymry - National Museum Wales for 10 years this year.

This year is also 10 years since the volunteering department was set up in National Museum Wales.

I began my career in Amgueddfa Cymru as a volunteer in the summer of 2009. I volunteered at the National Roman Legion Museum in Caerleon where I spent the summer dressed as a Roman and engaging with the public. After this experience I was asked to join the pool staff to help facilitate school sessions and public events.  

Between 2009 – 2011 I did a part-time Masters in Archaeology and volunteered for the Portable Antiquities Scheme, based at National Museum Cardiff. This volunteering role gave me experience in object photography and identification. It was through this experience that I was given the opportunity to catalogue an assemblage of Roman artefacts from Brecon Gaer Roman Fort. This gave me my dissertation topic and later the opportunity to publish 2 papers on Brecon Gaer.

Before I started volunteering at National Museum Wales I had been unemployed for several months and was suffering with depression. Volunteering helped to give me vital work and academic experience that helped me get a job and out of depression.

I owe a great deal to the volunteering department for giving me the opportunities I’ve had to lead me to where I am today. A massive thanks to them and a Happy 10th Anniversary!

Mae Amgueddfa Cymru wedi dyfarnu tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych i ysgolion o ar draws y DU, i gydnabod eu cyfraniad i'r Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion!

Diolch i bob un o’r 4,370 disgybl a helpodd eleni! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi a chofnodi, rydych yn wir yn Wyddonwyr Gwych!

Diolch yn fawr i Ymddiriedolaeth Edina am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r prosiect.

Ysgolion fydd yn derbyn tystysgrifau:

Bydd pob un yn derbyn tystysgrifau a phensiliau Gwyddonwyr Gwych.

Cydnabyddiaeth arbennig:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau a hadau.

Clod uchel:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau ac amrywiaeth o hadau.

 

Yn ail:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau, amrywiaeth hadau a taleb rhodd.

Enillwyr 2018:

I dderbyn tystysgrifau, pensiliau, hadau a gwobr i'r dosbarth!

 

A few months ago, I was given the opportunity of a lifetime. I was invited to work at Amgueddfa Cymru as an artist in residence and asked to organise a project to celebrate 10 years of the volunteer programme. The project has consisted of a series of creative workshops with volunteers at sites across the country, which have fed into the creation of a celebratory artwork.

My name’s Robin Bonar-Law, I’m a self-taught artist and graphic design graduate of Falmouth University. From the time of my graduation up until my residency, I have been working in the catering industry so my artistic outlet has been primarily restricted to latte art. The creative industries are incredibly competitive and coming from a low-income family I have often felt stifled by a lack of social mobility. I take portrait commissions and enter competitions when I can but over the coming years, I would like to make the rewarding leap into self-employment by becoming a freelance mural artist.

Early this year I applied to an artist opportunity based at St Fagan’s. After a thoroughly exciting interview process, I was asked to join the team and given an open brief, ‘Create an artwork that is inspired by the volunteers and showcases the amazing contribution they have given to the museum. The process should also include a series of creative workshops with volunteers.’ With over 900 volunteers this year alone this was no small task, nonetheless, overflowing with unbounded enthusiasm and a sense of freedom (from the coffee shop) I got to work planning.

The project is split into two main components; the workshops and the final artwork. I love drawing and wanted to run a series of ‘mark-making’ workshops that help re-introduce the volunteers to the idea of drawing as something that’s fun and relaxing. By normalising and simplifying drawing through a series of games and activities, I hoped to make it less daunting and something relaxing that they may enjoy doing brief moments of spare time.

Blog gwirfoddoli

As well as allowing me to teach the volunteers new drawing techniques the workshops served as a time for the volunteers to teach me about their roles and experiences at the museum. From the beginning of the project, I have wanted to create an authentic artwork that represents the true collaborative spirit of the volunteer workforce and the best way to do that is to meet them and get their personal input. Visiting the sites and talking to members of staff was another valuable resource.

I have met such a large number of enthusiastic and happy volunteers, they are all equally passionate and have truly enriched my experience. The workshops have been far more rewarding than I could ever have expected, I hope the volunteers enjoyed them as much as I did.

My favourite part of any project like this is the final, hands-on crafting of a design, but there’s no point rushing into it without a strong design process as a foundation. Alongside the workshops, I started amassing a large pool of research to help shape the direction of the artwork. I gathered inspiration from celebratory imagery such as friendly society banners, religious artworks, Flags, political/social murals etc. I also furthered my knowledge of Welsh craft and traditions by meeting with curators, visiting volunteers outside of workshops and making use of the information on display to the public. I wanted to create a final piece with mulitple layers of complexity; representing the wildly diverse range of roles, having that celebratory feel and being reminiscent of the traditional craft that imbues each site.

I am in the final stages of the design process and putting the finishing touches to my artwork. Once complete, the modular, hanging banner inspired artwork will be transformed into a majestic, megalithic and meaningful mural adorning the walls of Tŷ Gwyrdd (the new volunteer hub) and made into a digital print for each of the 7 museums around Wales. It will also be made into tote bags and given to each of the volunteers. From the very beginning, I have wanted to create a purposeful artwork that rejuvenates and enriches the volunteer spaces, fostering an environment that helps individuals find a sense of well-being, pride and identity. I can’t wait to show you all the finished product.

I am incredibly grateful for the museum and all the staff that have given me this once-in-a-lifetime opportunity.


Robin's placement was funded by the Hands on Heritage youth project at Amgueddfa Cymru, which is supported through the National Lottery Heritage Funds ‘Kick the Dust’

 

Am wythnos fer, bu disgyblion Cyfnod Allweddol Dau yn mwynhau Cerdded Gyda'r Rhufeiniaid yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

Yn ogystal â'r sesiwn arferol dan ofal ein hathrawon Rhufeinig, aeth y plant hefyd ar daith o'r Amffitheatr.

Dan lygad barcud eu harweinydd Rhufeining newydd, dyma nhw'n dysgu martsio yng nghanol yr amffitheatr. Ar ôl perffeithio eu cerdded, cafodd rhai o'r disgyblion roi cynnig ar fod yn gladiator a diddanu gweddill y dosbarth.

Moment fwyaf poblogaidd y sesiwn bob blwyddyn yw pan fydd y plant yn dysgu sut i ymosod fel uned, gyda'i hathrawon fel y gelyn!

Mae lleoliad awyr agored yr Amffitheatr a'r Barics a'u hanes hynafol, yn parhau i ddal dychymyg plant yn llawer gwell na sesiwn arferol yn y dosbarth. Mae'n gyfle gwych i'r disgyblion weld a phrofi'r hanes gyda'u llygaid eu hunain.

Mewn astudiaeth ddiweddar gan HAPPEN Wales canfuwyd bod sesiynau dysgu awyr agored fel y rhain yn cynnig ystod o fuddiannau i'r plentyn a'r athro ac yn gwella iechyd, llesiant, addysg ac ymgysylltiad yn yr ysgol. Felly, os oes ysgolion wedi siomi o golli allan ar wythnos Cerdded gyda'r Rhufeiniaid mae sesiwn arall ar y gorwel.

Gall ysgolion archebu sesiwn Hyfforddiant Milwr o ddydd Llun 1 Gorffennaf tan ddiwedd y tymor. Bydd y disgyblion yn dod i ddeall beth oedd yn gwneud milwr Rhufeinig da, cael cyfle i brofi eu hunain fel milwyr, a chystadlu mewn timau ar y sgwâr martsio!

Cysylltwch ag addysg.rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Er bod Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol, mae'r rhaglen addysg yn parhau.

Gan ganolbwyntio ar addysg Cyfnod Allweddol Dau, mae'n cynnig diwrnod llawn o weithgareddau i bob ysgol – o grwydro adfeilion hynafol yr Amffitheatr y Baddondai a'r Barics, i wisgo lifrau yn ein hail-gread o Ystafell y Barics a dysgu Lladin gydag e-lyfr.

Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn ailagor i'r cyhoedd yn hydref 2019.

Eitem arall yn y gyfres Lleisiau o’r Archifau o Archif Sain, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’r gyfres hon yn cyd-redeg â gweithgareddau a digwyddiadau amaethyddol yr Amgueddfa. Ffermwyr oedd y siaradwyr, a oedd, fel arfer, wedi byw yn yr un ardal trwy gydol eu hoes. Mae’r disgrifiadau, y profiadau, yr atgofion, y lleisiau a’r acenion yn wreiddiol ac unigryw, o wahanol ardaloedd, ac o wahanol gyfnodau.

I gyd-fynd gyda’r wyna yn Llwyn-yr-eos, fferm yr Amgueddfa, dyma ddarn o recordiad o Dan Theophilus, Allt yr erw, Rhandir-mwyn, a recordiwyd ym mis Gorffennaf 1975, pan yn 65 oed. Mae’n sôn am wahanol agweddau ar wyna: gofalu am y defaid; delio gyda thrafferthion ac afiechydon; mabwysiadu oen; marcio clustiau; a throi’r defaid a’r wyn i’r mynydd.