Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac yn 2017 wnaeth Ymddiriedolaeth Edina ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.

Dyma beth sydd angen i chi wneud

Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Ffurflen Gais
1

Mae ysgolion yn cymryd darlleniadau tywydd yn ddyddiol ac yn rhannu'r rhain i'r wefan pob wythnos

2

Yr ydym i gyd yn gwylio'r planhigion yn agos am arwyddion o dwf

3

Unwaith mae blodyn wedi agor yn llawn, byddwn yn cofnodi'r dyddiad blodeuo ac uchder y planhigyn i'r wefan

4

Mae llawer o adnoddau ar y dudalen hon - sgroliwch i lawr i 'Adnoddau Addysgu' neu edrychwch ar wahanol ysgolion i weld eu data

 

Crynodeb

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:

159

Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:

°C

Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:

mm

Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:

12460

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion

Twitter

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd

2021
1 Tach – 5 Tachwedd 2021
8 Tach – 12 Tachwedd 2021
15 Tach – 19 Tachwedd 2021
22 Tach – 26 Tachwedd 2021
29 Tach – 3 Rhagfyr 2021
6 Rha – 10 Rhagfyr 2021
13 Rha – 17 Rhagfyr 2021
2022
3 Ion – 7 Ionawr 2022
10 Ion – 14 Ionawr 2022
17 Ion – 21 Ionawr 2022
24 Ion – 28 Ionawr 2022
31 Ion – 4 Chwefror 2022
7 Chwe – 11 Chwefror 2022
14 Chwe – 18 Chwefror 2022
21 Chwe – 25 Chwefror 2022
28 Chwe – 4 Mawrth 2022
7 Maw – 11 Mawrth 2022
14 Maw – 18 Mawrth 2022
21 Maw – 25 Mawrth 2022
28 Maw – 1 Ebrill 2022
Scan & Edina Trust logo