Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn. Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn. Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban. Darllenwch yr adnodd 'cadw cofnodion blodau' isod i gael cyngor ar sut i wybod pryd mae eich planhigion wedi blodeuo a sut i gymryd mesur o uchder. Plîs rannwch eich lluniau gydag Athro'r Ardd ar https://twitter.com/Professor_Plant  
Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Ceisiadau nawr ar gau.
2
Byddwch yn derbyn cynllun tymor ym mis Mehefin
3
Bydd bylbiau ac offer tywydd ei anfon atoch ym mis Hydref
4
Cadwch gofnodion tywydd gyda'ch dosbarth rhwng Tachwedd a Mawrth

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
168
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
°C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:

Show School Locations & Results:

Blog-blodau:

19 Hydref 2017, Diwrnod plannu ar 20 Hydref!
19 Gorffennaf 2017, Ysgol Tonyrefail yn archwilio natur yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Ebrill 2017, Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2016-17
4 Ebrill 2017, Ceisiadau ar Agor ar Gyfer Prosiect Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion 2017-18
24 Mawrth 2017,

Twitter:

Calendar of active weeks:
2017
31 Hyd3 Tachwedd 2017
6 Tach10 Tachwedd 2017
13 Tach17 Tachwedd 2017
20 Tach24 Tachwedd 2017
27 Tach1 Rhagfyr 2017
4 Rha8 Rhagfyr 2017
2018
1 Ion5 Ionawr 2018
8 Ion12 Ionawr 2018
15 Ion19 Ionawr 2018
22 Ion26 Ionawr 2018
29 Ion2 Chwefror 2018
5 Chwe9 Chwefror 2018
12 Chwe16 Chwefror 2018
19 Chwe23 Chwefror 2018
26 Chwe2 Mawrth 2018
5 Maw9 Mawrth 2018
12 Maw16 Mawrth 2018
19 Maw23 Mawrth 2018
26 Maw29 Mawrth 2018 *
Scan & Edina Trust logo