Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac yn 2017 wnaeth Ymddiriedolaeth Edina ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.

Dyma beth sydd angen i chi wneud

Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Ffurflen Gais
1

Mae ceisiadau 2020-2021 nawr ar agor!

Gwnewch Gais Yma

 

 

2

Bydd ysgolion yn derbyn bylbiau ac offer ym mis Hydref

3

Bydd ysgolion yn plannu eu bylbiau ar 20 Hydref

4

Bydd ysgolion yn cymryd darlleniadau o'r tywydd o fis Tachwedd i fis Mawrth

Crynodeb

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:

174

Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:

°C

Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:

mm

Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion

Twitter

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd

2019
4 Tach – 8 Tachwedd 2019
11 Tach – 15 Tachwedd 2019
18 Tach – 22 Tachwedd 2019
25 Tach – 29 Tachwedd 2019
2 Rha – 6 Rhagfyr 2019
9 Rha – 13 Rhagfyr 2019
16 Rha – 20 Rhagfyr 2019
2020
6 Ion – 10 Ionawr 2020
13 Ion – 17 Ionawr 2020
20 Ion – 24 Ionawr 2020
27 Ion – 31 Ionawr 2020
3 Chwe – 7 Chwefror 2020
10 Chwe – 14 Chwefror 2020
17 Chwe – 9 Ebrill 2020 * Hanner tymor
24 Chwe – 28 Chwefror 2020
2 Maw – 6 Mawrth 2020
9 Maw – 13 Mawrth 2020
16 Maw – 20 Mawrth 2020
Scan & Edina Trust logo