Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac yn 2017 wnaeth Ymddiriedolaeth Edina ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.

Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Mae ceisiadau am 2019-2020 yn llawn!
2
Bydd ysgolion yn derbyn bylbiau ac offer ym mis Hydref
3
Bydd ysgolion yn plannu eu bylbiau ar 20 Hydref
4
Bydd ysgolion yn cymryd darlleniadau o'r tywydd o fis Tachwedd i fis Mawrth

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
174
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
8 °C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
9 mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
1300

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion:

Twitter:

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd:
2019
4 Tach8 Tachwedd 2019
11 Tach15 Tachwedd 2019
18 Tach22 Tachwedd 2019
25 Tach29 Tachwedd 2019
2 Rha6 Rhagfyr 2019
9 Rha13 Rhagfyr 2019
16 Rha20 Rhagfyr 2019
2020
6 Ion10 Ionawr 2020
13 Ion17 Ionawr 2020
20 Ion24 Ionawr 2020
27 Ion31 Ionawr 2020
3 Chwe7 Chwefror 2020
10 Chwe14 Chwefror 2020
17 Chwe9 Ebrill 2020 * Hanner tymor
24 Chwe28 Chwefror 2020
2 Maw6 Mawrth 2020
9 Maw13 Mawrth 2020
16 Maw20 Mawrth 2020
23 Maw27 Mawrth 2020
Scan & Edina Trust logo