Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac yn 2017 wnaeth Ymddiriedolaeth Edina ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.

Dyma beth sydd angen i chi wneud

Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Five Pointed Star Ffurflen Gais
1

Cliciwch yma os ydych yn ysgol yng Nghymru sydd eisiau cymryd rhan

 

 

 

2

Bydd pecynnau hefo bylbiau, potiau ac offer tywydd eu hanfon i'r ysgolion sy'n cymryd rhan ym mis Hydref

3

Bydd ysgolion yn cymryd darlleniadau tywydd yn ddyddiol o fis Tachwedd i fis Mawrth ac yn cofnodi'r rhain a dyddiadau blodeuo eu planhigion i'r wefan

4

Cofiwch ddefnyddio'r adnoddau o dan 'Adnoddau Athrawon'

 

Crynodeb

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:

168

Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:

°C

Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:

mm

Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:

9510

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion

Twitter

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd

2020
2 Tach – 6 Tachwedd 2020
9 Tach – 13 Tachwedd 2020
16 Tach – 20 Tachwedd 2020
23 Tach – 27 Tachwedd 2020
30 Tach – 4 Rhagfyr 2020
7 Rha – 11 Rhagfyr 2020
14 Rha – 18 Rhagfyr 2020
2021
4 Ion – 8 Ionawr 2021
11 Ion – 15 Ionawr 2021
18 Ion – 22 Ionawr 2021
25 Ion – 29 Ionawr 2021
1 Chwe – 5 Chwefror 2021
8 Chwe – 12 Chwefror 2021
15 Chwe – 19 Chwefror 2021 (Hanner tymor)
22 Chwe – 26 Chwefror 2021
1 Maw – 5 Mawrth 2021
8 Maw – 12 Mawrth 2021
15 Maw – 19 Mawrth 2021
Scan & Edina Trust logo