Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn. Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn. Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban. Darllenwch yr adnodd 'cadw cofnodion blodau' isod i gael cyngor ar sut i wybod pryd mae eich planhigion wedi blodeuo a sut i gymryd mesur o uchder. Plîs rannwch eich lluniau gydag Athro'r Ardd ar https://twitter.com/Professor_Plant  
Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Ceisiadau nawr ar gau.
2
Byddwch yn derbyn cynllun tymor ym mis Mehefin
3
Bydd bylbiau ac offer tywydd ei anfon atoch ym mis Hydref
4
Cadwch gofnodion tywydd gyda'ch dosbarth rhwng Tachwedd a Mawrth

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
174
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
°C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
19790

Show School Locations & Results:

Blog-blodau:

19 Gorffennaf 2017, Ysgol Tonyrefail yn archwilio natur yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Ebrill 2017, Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2016-17
4 Ebrill 2017, Ceisiadau ar Agor ar Gyfer Prosiect Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion 2017-18
24 Mawrth 2017,
10 Mawrth 2017, Eich sylwadau:

Twitter:

Calendar of active weeks:
2016
1 Tach4 Tachwedd 2016
7 Tach11 Tachwedd 2016
14 Tach18 Tachwedd 2016
21 Tach25 Tachwedd 2016
28 Tach2 Rhagfyr 2016
5 Rha9 Rhagfyr 2016
2017
2 Ion6 Ionawr 2017
9 Ion13 Ionawr 2017
16 Ion20 Ionawr 2017
23 Ion27 Ionawr 2017
30 Ion3 Chwefror 2017
6 Chwe10 Chwefror 2017
13 Chwe17 Chwefror 2017
20 Chwe24 Chwefror 2017
27 Chwe3 Mawrth 2017
6 Maw10 Mawrth 2017
13 Maw17 Mawrth 2017
20 Maw24 Mawrth 2017
27 Maw31 Mawrth 2017
Scan & Edina Trust logo