Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Spring Bulbs

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion

Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn effeithio ar flodau’r gwanwyn.   Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.   Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys ysgolion yn Lloegr a’r Alban. Yn 2016 cafodd yr estyniad hwn ei ehangu i rai ysgolion yn Gymru, ac eleni mae Ymddiriedolaeth Edina wedi ehangu’r project eto, i gynnwys ysgolion yng Ngogledd Iwerddon.  
Scan cartoon charcters

Dyma beth sydd angen i chi wneud:

1
Defnyddiwch eich mesurydd glaw a thermomedr i gadw cofnodion tywydd dyddiol
2
Cofnodwch eich data tywydd yn wythnosol ar y wefan hon
3
Gwiriwch eich cofnodion ar graff tywydd eich ysgol a chymharwch eich canfyddiadau â rhai ysgolion eraill
4
Gofalwch am eich bylbiau a gwyliwch am unrhyw arwyddion o dwf

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
171
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
°C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
17040

Dangos Lleoliadau a Chanlyniadau Ysgolion:

Blog-blodau:

28 Tachwedd 2017, Sut i fesur eira
27 Tachwedd 2017, Sylwadau Tywydd o'n Hymchwiliad
24 Tachwedd 2017, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion - Eich Sylwadau
10 Tachwedd 2017, Gystadleuaeth Ffotograffiaeth 2017
6 Tachwedd 2017, Cofnodion Tywydd yn dechrau heddiw

Twitter:

Calendr o wythnosau pan fydd ysgolion yn casglu data tywydd:
2017
6 Tach10 Tachwedd 2017
13 Tach17 Tachwedd 2017
20 Tach24 Tachwedd 2017
27 Tach1 Rhagfyr 2017
4 Rha8 Rhagfyr 2017
11 Rha15 Rhagfyr 2017
2018
8 Ion12 Ionawr 2018
15 Ion19 Ionawr 2018
22 Ion26 Ionawr 2018
29 Ion2 Chwefror 2018
5 Chwe9 Chwefror 2018
12 Chwe16 Chwefror 2018
19 Chwe23 Chwefror 2018
26 Chwe2 Mawrth 2018
5 Maw9 Mawrth 2018
12 Maw16 Mawrth 2018
19 Maw23 Mawrth 2018
26 Maw29 Mawrth 2018 *
Scan & Edina Trust logo