Caneuon Gwerin

Nôl i Restr Caneuon

Deffrwch! Benteulu

Dŵr y Flwyddyn Newydd.
New Year's Water.
O fewn y drwse
Meistres fach fwyn
Gwrandewch ar ein cwyn;
Agorwch yn glou
Ynte tyma ni'n ffoi.
Diod! diod! lond siwg geinog:
Yfed nonno (hy)d at y gweilod.
Deffrwch! Benteulu.
Dyma’r Flwyddyn Newy'
Diod! diod! lond siwg ddime:
Sarnu honno am ein sodle!

Gwrando

Deffrwch! Benteulu

Tâp AWC 610. Recordiwyd 12.9.63 gan Phillip Owen (ffermwr, g. 1879), 60 Non Street, Tyddewi, sir Benfro. Pan oedd PhO tua 7 oed arferai plant ardal Tyddewi ganu'r rhigwm hwn wrth y drysau ar foreau'r Nadolig a'r Calan.

Nodiadau

Cymh. Cân rhif 13 uchod, ac ar rigymau Calan yn Gymraeg, gw. y nodyn golygyddol gogyfer â'r gân honno.

Lawrlwythiadau

Nôl i Restr Caneuon