Caneuon Gwerin

Nôl i Restr Caneuon

Llannerch–y–medd

T. Morris Owen.
T. Morris Owen.
Llannerch–y–medd y mondo,
Lle claddwyd Brenin Pabo;
A'r frenhines lân ei gwedd,
Yn Llannerch–medd mae honno.

Gwrando

Llannerch–y–medd

Tâp AWC 69. Recordiwyd 12.9.63 gan T. Morris Owen (swyddog gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn, g. 1887), 15 Goat Street, Tyddewi, sir Benfro. Brodor o Fôn oedd TMO ac y mae'r gân hon yn un o amryw a glywodd gyntaf pan oedd, rhwng 4 a 6 oed, yn cael ei fagu ar aelwyd ei nain yn Llanfachreth, tua 7 milltir o Gaergybi.

Nodiadau

Triban sy'n dyrchafu pentref Llannerch–y–medd, yng ngogledd Môn, drwy gyfeirio ato fel man claddu'r Brenin Pabo a rhyw frenhines. Ni wyddys pa beth yw sail y traddodiad hwn am Babo, sy'n un o'r seintiau Celtaidd: yn eglwys Llanbabo, dair milltir o Lannerch–y–medd, y ceir yr arysgrif 'HIC JACET PABO POST PRIID ...' ('Yma y gorwedd Pabo cynheiliad Prydain ...'). Am fersiwn arall o'r triban, gw. S. Baring–Gould a J. Fisher, The Lives of the British Saints, iv (1913), 39. Fersiwn o 'Distyll y Don' yw'r dôn – cymh. CCAGC, ii, 191.

Lawrlwythiadau

Nôl i Restr Caneuon