Caneuon Gwerin

Nôl i Restr Caneuon

Magi Wiliam

Land Rover yr Archif Sain.

Land Rover yr Archif Sain.

Mae 'nghariad i mi (w)renta'
Yn un o'r merched smarta'
Mae'n medru nyddu shidan
A thorri'i henw'i hunan:
Ag M ac A ac G ac I,
Ag M ac A ac G ac I,
A Double U for "William".

Gwrando

Magi Wiliam

Tâp AWC 610. Recordiwyd 20.9.63 gan ganwr a'i dysgodd yng Nghwm Gwaun, ger Abergwaun, sir Benfro, tua diwedd y ganrif ddiwethaf.

Nodiadau

Mae'n amlwgoddi wrth y 'gorchestion' a ganmolir ynddi mai i oes a fu y perthyn y gân lawen hon.

Lawrlwythiadau

Nôl i Restr Caneuon