Caneuon Gwerin

Nôl i Restr Caneuon

Peth Mawr ydy Cariad

Llwy Garu o Gasgliadau'r Amgueddfa.
Llwy Garu o Gasgliadau'r Amgueddfa.
Peth mawr ydy cariad pan elo fo'n drwm,
Peth gyrrodd gryn lawer o'u llefydd i ffwrdd;
Peth gyrrodd fi fy hunan oedd geir iau fy nhad,
A'm mam, oedd yn garedig,a'm gyr–rodd i o'm gwlad.
To mi wec ram di dwdl al i dal ffôl a di–dl ali do.

Mi fynnaf gael dy gladdu a'th roddi di dan bridd
Cyn cei di briodi; mi'th claddaf di, yn wir.
Rhof dorchen ar dy wyneb a charreg uwch dy ben
Cyn cei di fartsio'th gorffyn, wel, gyda'r feinir wen."
To mi wec ram di dwdl al i dal ffôl a di–dl ali do.

Pan glywais innau hynny es gyda man–i–wâr,
Bum hefo–(h)i am saith mlynedd heb weld na thad na mam;
Saith mlynedd wedi pasio pan ddois i i Gymru'n ô1,
Gan dybied yn fy nghalon fach na fyddwn i byth mor ffol.
To mi wec ram di dwdl al i dal ffôl a di–dl ali do.

At dŷ fy nhad mi gerddais, lle bum i lawer tro,
A phawb oedd yno'n llawen fy ngweld yn dod yn ô1;
Awr nos a ddaeth yn brysur, a'm meddwl gyda mi,
At dŷ yr hogen annwyl cyfeiriais yn bur hy.
To mi wec ram di dwdl al i dal ffôl a di–dl ali do.

Gwrando

Peth Mawr ydy Cariad

Tâp AWC 171. Recordiwyd 30.4.59 gan Miss M. M. Williams (athrawes, g. 1894), Idanfryn, Brynsiencyn, sir Fôn. Pan oedd yn blentyn bach dysgodd MMW y gân hon oddi wrth ei thad, brodor o Frynsiencyn, a chredai iddo ef ei chodi ar y llofft stabal (set ystafell y gweision) pan oedd yn was fferm. Ni chanwyd pumed pennill y gân i MMW gan fod ei thad yn ei ystyried yn anweddus: doi i'r amlwg yn hwnnw fod epil, yn ogystal â chariad, yn croesawu'r alltud yn ei ô1.

Nodiadau

Sylwer ar ymddangosiad y byrdwn disynnwyr eto, a hon yn gân ychwanegol a gofnodwyd ym Môn. Cymh. y dôn yn arbennig i'r un a roir gogyfer a geiriau gwahanol yn CCAGC, ii, 274, o dan y teitl 'Dydd Llun y Bore'/'Cerdd y Gog Lwydlas'.

Lawrlwythiadau

Nôl i Restr Caneuon