Casglu Covid: Cymru 2020

Mae Amgueddfa Cymru yn casglu stori heddiw ac am glywed eich profiadau a’ch teimladau o fyw yng Nghymru yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19). Ers 1937, rydym wedi bod yn defnyddio holiaduron i gasglu gwybodaeth am fywydau pobl Cymru a sut maen nhw’n byw eu bywydau.

Trwy ateb yr holiadur hwn, bydd eich stori chi yn dod yn rhan o’r casgliad cenedlaethol o atgofion yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru gan sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol ddysgu mwy am fywyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Ar ddiwedd yr holiadur, gallwch chi hefyd rannu hyd at 5 ffeil digidol (ffotograffau, recordiadau llais neu fideos), a rhoi gwybod i ni os hoffech gyfrannu gwrthrych.

Mae dwy ran i’r holiadur hwn.

Rhan 1: Bydd yr wybodaeth yn Rhan 1 yr holiadur ar gael i ymchwilwyr ac aelodau eraill y cyhoedd.

Rhan 2: Mae’r wybodaeth yn Rhan 2 yn wybodaeth bersonol a bydd yn cael ei chadw’n ddiogel, heb gael ei rhannu â neb, oni bai y bydd gofyniad cyfreithiol i’w rhannu. Rwy’n deall y bydd fy enw a manylion cyswllt yn cael eu defnyddio gan i reoli fy nghyfraniad. Bydd yr wybodaeth yn cael ei throsi’n wybodaeth anhysbys ac yn helpu i greu proffil ystadegol o Gymru yn ystod COVID-19.

Rhan 1: Cwestiynau Covid

Bydd yr wybodaeth yn Rhan 1 yr holiadur ar gael i ymchwilwyr ac aelodau eraill y cyhoedd.

Bywyd Bob Dydd

Iechyd a Lles

Llywodraeth a Gwybodaeth

Y Dyfodol

 

Rhan 2: Amdanoch chi

Mae’r wybodaeth yn Rhan 2 yn wybodaeth bersonol a bydd yn cael ei chadw’n ddiogel, heb gael ei rhannu â neb, oni bai y bydd gofyniad cyfreithiol i’w rhannu. Rwy’n deall y bydd fy enw a manylion cyswllt yn cael eu defnyddio gan i reoli fy nghyfraniad. Bydd yr wybodaeth yn cael ei throsi’n wybodaeth anhysbys ac yn helpu i greu proffil ystadegol o Gymru yn ystod COVID-19.

Dewiswch yr opsiwn rydych chi’n uniaethu â’n bennaf, neu mae croeso i chi ddewis hunanddisgrifio a nodi eich geiriau eich hun. Os nad ydych chi am rannu hyn, mae croeso i chi nodi ‘gwell gen i beidio â dweud’.

Gwall: Gwiriwch bob maes sydd â symbol * ar ei bwys.