Casglu Covid: Cymru 2020

Mae holiadur Casglu Covid: Cymru 2020 bellach wedi cau.

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan yn y project pwysig hwn. Gallwch ddarllen rhai o’r straeon personol a gyflwynwyd yma. Gallwch hefyd fynd ar y Casgliadau Ar-lein i weld rhai o’r delweddau a gwrthrychau niferus a roddwyd i ni yn rhan o’r project.