Digwyddiadau Digidol

Digwyddiadau

Digwyddiad Digidol: Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Wedi'i Orffen
15 Rhagfyr 2022, 10.30am-1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa dros fideo. Cynhelir pob cyfarfod rhwng 10.30am a 1pm ar y dyddiadau calynol yn 2022:

  • Dydd Iau 24 Mawrth
  • Dydd Iau 30 Mehefin
  • Dydd Iau 29 Medi
  • Dydd Iau 15 Tachwedd

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cofrestrwch drwy e-bostio Bwrdd@amgueddfacymru.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod. Darperir rhagor o gyfarwyddiadau ymuno wedi i chi gofrestru. Ni allwn eich cofrestru wedi’r dyddiad cau hwn.

Digwyddiadau