Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
7-8 Medi 2024

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cyffredinol am yr Ŵyl Fwyd.

Mae ein staff yn dal i weithio o adref ar hyn o bryd, felly gallwch gysylltu â’r Adran Ddigwyddiadau trwy ebostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Mae’n bosibl y dewch chi o hyd i’r ateb ar y dudalen Wybodaeth ble gallwch chi hefyd wirio’r cwestiynau cyffredinol.

Am unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r wasg, cysylltwch â’r Tîm Marchnata a Chyfathrebu.