Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru
9-10 Medi 2023

Y Rhaglen

Digwyddiad: Cyfieithwyr ar y pryd BSL Symudol

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2023, 10am-6pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Gellir archebu cyfieithwyr ar y pryd symudol ar y diwrnod o'r Man Gwybodaeth am y Digwyddiad yn y Prif Adeilad.
BSL
Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd BSL ar gael yn y digwyddiad. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan gyfieithwyr ar y pryd cwbl gymwysedig a rhai cyfieithwyr ar y pryd dan hyfforddiant / gweithwyr cymorth cyfathrebu.
 
Mae cyfieithwyr ar y pryd symudol ar gael yn y digwyddiad i dywys ymwelwyr B/byddar o amgylch yr ŵyl, mynychu gweithdai gyda nhw, ac i'w helpu i archebu bwyd a diod.
Gellir archebu cyfieithwyr ar y pryd symudol ar y diwrnod o'r Man Gwybodaeth am y Digwyddiad yn y Prif Adeilad.
 
Bydd rhai gweithgareddau a pherfformiadau yn cael eu cynnal a'u perfformio gan hwyluswyr a pherfformwyr byddar:
 
Os oes angen cymorth neu gefnogaeth arnoch chi ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn cael eu darparu gan hwyluswyr byddar, ewch i'r Man Gwybodaeth am y Digwyddiad yn y Prif Adeilad i archebu cyfieithydd ar y pryd symudol.
 
Digwyddiadau