Gweithwyr Francis Crawshay

Yn y portreadau bychan yma mae un ar bymtheg o weithwyr Francis Crawshay (1811-1878 ), diwydiannwr o'i anfodd fyddai'n meithrin perthynas bersonol agos â'i weithwyr, peth anarferol yn y cyfnod. Ym 1819 prynodd ei dad – y diwydiannwr mawr William Crawshay II – weithfeydd Dur Hirwaun, ac erbyn canol y 1830au roedd Francis yn eu rheoli, ynghyd â gweithfeydd tunplat y teulu yn Nhrefforest, ger Pontypridd, oedd newydd eu ehangu.

Mae'r grŵp yn gasgliad o grefftwyr, gweithwyr anfedrus a rheolwyr – pob un yn sefyll yn eu dillad gwaith, gyda'u hoffer gwaith, a thirlun yn gefndir. Er y byddai unigolion cyfoethog weithiau'n comisiynu portreadau o'u gweision tŷ, dyma'r unig ddelweddau hysbys o weithwyr diwydiannol.

Credir taw'r artist oedd William Jones Chapman (tua 1808 – wedi 1871), paentiwr portreadau a hela teithiol oedd yn gweithio'n bennaf yng Nghymru a siroedd y gororau. Cafodd y grŵp ei gadw yn y teulu Crawshay dros y cenedlaethau, ac efallai bod y casgliad gwreiddiol yn fwy fyth.

Priodolir i William Jones Chapman (?1808 – wedi 1871), un portread ar bymtheg o weithwyr Francis Crawshay (1811-1878 ) yng ngweithfeydd Dur Hirwaun a gweithfeydd Tunplat Trefforest, tua 1835-40.
Rhoddwyd gan Sylvia Crawshay, 2012

sylw(7)

Stephen Cornwall
26 Ionawr 2019, 22:00
absolutely fantastic ,I have walked in and around Hirwaun ironworks for years ,to think some of these men walked there so many years before is unbelievable.
Sara Huws Staff Amgueddfa Cymru
3 Chwefror 2017, 16:21

Hi there Lillian,

That's fantastic - what a great family record to have, they are such simple but beautiful paintings!

You can request an image from our Print Shop - they ship world-wide and you can choose from paper, canvas etc.

Simply follow the instructions on the page and email your request to the address we've provided there.

All the best, and thanks for your enquiry,

Sara
Digital Team

Lillian (Williams) Palko
3 Chwefror 2017, 15:40
The 13th portrait showing David Williams, carpenter, Treforest is very likely my 2nd great grandfather. Are there any postcards or media from these portraits that I can purchase?

Thank you,
Sara Staff Amgueddfa Cymru
26 Hydref 2016, 11:36

Hi there Judith,

To answer your question: The Crawshay works are currently in store but we can make an appointment to see them in store. Appointments are available with two weeks notice between 10.am-4pm Tuesday-Friday: contact us

Thanks again for your enquiry

 

Sara

Digital Team

Sara Staff Amgueddfa Cymru
20 Hydref 2016, 10:13

Hi there Judith,

Thanks for your comment - I'll pass on your enquiry to our Art Department and get back to you.

Best wishes

Sara
Digital Team

Judith Lucas
19 Hydref 2016, 18:46
Where can I see these Crawshay workers portraits now?
Peter Squires
10 Awst 2016, 11:46
I had family who were tinplate rollers during the mid C19th so it's interesting to see what they might have looked like!
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.