Adfeilion y gweithfeydd copr Burra Burra
Adfeilion y gweithfeydd copr yn Burra Burra, New South Wales, Awstralia
Mwynglawdd copr Burra Burra, 1874.
Mwynglawdd copr Burra Burra, 1874.
Morris Stores, Swansea, Tasmania
Morris Stores, Swansea, Tasmania
George Mitchell
George Mitchell

Cymru oedd yn arwain y diwydiant mwyndoddi copr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd y gweithfeydd yn ardaloedd Abertawe a Threffynnon yn cynhyrchu mwy na hanner copr y byd i gyd.

Roedd diwydiant copr UDA yn fwy llwyddiannus o lawer na'r diwydiant yng Nghymru. Yn Awstralia roedd cyfenwad mawr o fwynau copr a arweiniodd at dwf y tref mwyndoddi yn ardal Spencer Gulf, de Awstralia o'r 1860au ymlaen. Ymfudwyr oedd y gweithwyr yn y dyddiau cynnar, ac roedd bron pob un yn hanu o ardal Abertawe.

Cymry oedd piau'r pwll a'r gwaith mwyndoddi yn Burra Burra, de Awstralia, a recriwtiwyd gweithwyr o ardal Casllwchwr a Llanelli. Yn y pendraw, sefydlu'r gweithfeydd mwyndoddi hyn fu'n bennaf gyfrifol am ddod â goruchafaeth ddiamheuol Abertawe ym marchnadoedd copr y byd i ben.

Wrth i ffynonellau copr ddechrau lleihau ym Mhrydain ac Ewrop, dechreuodd Abertawe fewnforio mwynau copr o wledydd fel Chile. Yn y 1860au helpodd gweithwyr mwyndoddi o Gymru i sefydlu gweithfeydd yn Chile ac erbyn heddiw, Chile yw un o gynhyrchwyr mwyaf y byd.

George Mitchell

Ganed George yn Abertawe ym 1864, a chafodd hyfforddiant yn y gweithfeydd copr lleol. Ymfudodd i UDA ym 1888 gan weithio mewn nifer o gwmnïau mwyngloddio a smeltio copr o amgylch y wlad. Roedd yn berchen ar fwyngloddiau ac eiddo o Fecsico i Alaska ond cafodd ei ddinistrio gan fethiant ysgubol ei waith smeltio copr anferth yn Swansea, Arizona.

sylw(2)

Graham Davies
28 Mehefin 2016, 10:54

Dear Ken,
Thank you for your comment. We don't hold records of individuals at the Museum, although we have a page on our website that provides links to resources that may help you research your wife's great-great grandfather: https://museum.wales/curatorial/industry/resources/metal-industry/

Hope this helps,
Graham Davies, Digital Media

Ken Johnson
27 Mehefin 2016, 02:54
Hello, my wife's great-grandfather was a copper smelter. We are wondering if you have any information about him. His name was William John. He was born around 1827. he came to Wallaroo, South Australia in 1863 on board the barque "Wallaroo" with a group 12 smelters from Swansea, Wales. It was the first voyage of the "Wallaroo" sailing from Milford Haven on 31st October 1863 and arriving at Wallaroo on 5th February 1863. We are interested in William's life and career before he came to South Australia. We are led to believe that he worked in Chile beforehand and that he was also married and had his wife die in Chile. He eventually remarried in Wallaroo (to a Welsh girl who had also emigrated in 1863) and raised a family. William John died at his home in Wallaroo on 2nd October 1897 aged 70y. Any information on his life and work in Wales and in Chile would be great.
Your faithfully
Ken and Helen Johnson
Tanunda SA

Gadael sylw