Mae'r casgliad cwiltiau a chlytwaith yn Amgueddfa Cymru yn cynnwys esiamplau o ddillad gwely o'r ddeunawfed i'r ugeinfed ganrif. Mae yma hefyd eitemau llai megis gorchudd clustogau, leinin basgedi bedydd, peisiau o'r ddeunawfed ganrif a gŵn fedydd Peter Morgan o’r Gelli Aur o 1722. Dechreuwyd ar gasgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn y 1930au. Er bod nifer o gwiltiau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, dim ond wedi sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiant Gwerin ym 1932 y dechreuwyd casglu o ddifrif.

Gellir gweld y casgliad drwy apwyntiad. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r curadur drwy ein Ffurflen E-bost.

Cwiltiau cofio

Cwrlid clytwaith ac applique a wnaed gan Mary Lloyd o Aberteifi yn 1840.

Cwrlid clytwaith ac applique a wnaed gan Mary Lloyd o Aberteifi yn 1840.

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt priodas a wnaed ym 1886 gan Mary Miles o Fferm Berthlwyd, Mynwent y Crynwyr.

Cwilt clytwaith cyfan

Manylyn o gwilt priodas a wnaed ym 1886 gan Mary Miles o Fferm Berthlwyd, Mynwent y Crynwyr.

Cwilt

Cwilt satîn wedi ei addurno â llofnodion. Rhodd trigolion Edmonton yng Nghanada i'r Welsh War Relief Committee ym 1942.

Cwilt

Manylyn o gwilt satîn wedi ei addurno â llofnodion. Rhodd trigolion Edmonton yng Nghanada i'r Welsh War Relief Committee ym 1942.

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt priodas a wnaed ym Maesteg yn y 1920au.

Cwilt brethyn cyfan

Manylyn o gwilt priodas a wnaed ym Maesteg yn y 1920au.

Cwrlid clytwaith

Cwilt clytwaith o gotwm printiedig a waned yn Aberhonddu tua 1820. Mae'r panel canolog yn cynnwys darlun o Caroline o Brunswick, gwraig Siôr IV.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith heb lenwad na chefn. Gwnaed gan deulu Richards, Darowen, o bosib i gofnodi agoriad eglwys newydd yn eu pentref ym 1863.

Cwilt brethyn cyfan o Abergwawr

Cwilt brethyn cyfan o Abergwawr a wnaed i gofnodi Jiwbili Aur Brenhines Fictoria ym 1887.

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt brethyn cyfan o Abergwawr a wnaed i gofnodi Jiwbili Aur Brenhines Fictoria ym 1887.

Clytwaith chweochrog

Lliain bwrdd clytwaith

Lliain bwrdd a ddefnyddiwyd ym mhlasdy Llwyn Onn, Wrecsam. Gwnaed o clytwaith o gotwm a tsints sy'n dyddio o'r cyfnod 1780-1820.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith a wnaed gan forwyn laeth yn Llanharan House, ger Llanharan, ym 1886.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith o gotymau printiedig coch a leilac. Gwnaed gan Esther David o Lanfabon ganol i ddiwedd y 19eg ganrif.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith o'r 19eg ganrif a wnaed yn bennaf o tsints cotwm. Daw'n wreiddiol o Gaerdydd.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid o glytwaith cotwm printiedig yn dilyn patrwm cadwynau. Cyflwynwyd fel rhodd priodas ym 1874 i A. C. Humphreys-Owen o Glansevern House, Y Trallwng.

Cwrlid clytwaith

Manylyn o gwrlid clywaith heb gefn a wnaed yn Llantrisant ym 1886.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith heb gefn a wnaed ym 1886 yn Llantrisant.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith o gotwm printiedig a wnaed yn Y Wig yn ystod y 19eg ganrif.

Cwilt clytwaith

Cwilt o chweonglau coch a gwyn wedi eu gosod yn groeslinol. Gwnaed gan Elizabeth Edwards o Gaerdydd ym 1870.

Clytwaith: Ar y gweill

Cwrlid clytwaith

Manylyn o gwrlid clytwaith o'r 19eg ganrif a wnaed yn bennaf o tsints cotwm. Daw'n wreiddiol o Gaerdydd.

Cwrlid clytwaith anorffenedig

Cwrlid clytwaith anorffenedig o ddiwedd y 19eg ganrif. Gwnaed ym Mhort Talbot o gotymau plaen a phrintiedig. Mae'r templedi papur gwreiddiol i'w gweld mewn mannau.

Cwrlid clytwaith anorffenedig

Cwrlid clytwaith anorffenedig o ddiwedd y 19eg ganrif. Gwnaed ym Mhort Talbot o gotymau plaen a phrintiedig. Mae'r templedi papur gwreiddiol i'w gweld mewn mannau.

Clytwaith anorffenedig

Clytwaith anorffenedig a wnaed yng Nghaerdydd ddiwedd y 19eg ganrif. Mae'r stribedi cotwm wedi eu gosod mewn patrwm a elwir yn 'log cabin'.

Clytwaith anorffenedig

Clytwaith anorffenedig a wnaed ym Maentwrog ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae'r darn wedi ei wneud o sidan, melfed a satin ac yn dilyn patrwm Americanaidd a elwir yn 'crazy patchwork'.

Clytwaith anorffenedig

Manylyn o gefn clytwaith anorffenedig a wnaed yn Aberpennar ym 1880. Mae'r templedi papur a'r brasbwythau gwreiddiol wedi goroesi.

Clytwaith anorffenedig

Clytwaith anorffenedig o gotwm printiedig chweochrog a wnaed yn Aberpennar ym 1880. Mae'r templedi papur a'r brasbwythau gwreiddiol wedi goroesi.

Clywaith anorffenedig

Clywaith anorffenedig o Ddinas Powys a wnaed o gotymau printiedig wedi eu gosod o amgylch panel canolog. Mae'n dyddio o ddechrau'r 19eg ganrif.

Cwiltiau buddugol

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt buddugol o gotwm poplin a gafodd ei arddangos yn Sain Ffagan yn ystod Gwyl Prydain, 1951. Gwnaed gan Jessie Edwards, athrawes gwiltio o Ferthyr.

Cwilt brethyn cyfan

Manylyn o gwilt cotwm buddugol a gafodd ei arddangos yn Sain Ffagan yn ystod Gwyl Prydain, 1951. Gwnaed gan Jessie Edwards, athrawes gwiltio o Ferthyr.

Boned

Boned a wnaed gan Jane Davies o Bontardawe ar gyfer yn gystadleuaeth gwiltio a gynhaliwyd yn Sain Ffagan ym 1951.

Cwiltiau plant

Cwilt crud

Cwilt crud sidan a wnaed gan Mabel Owen o Aberdar. Ennillod wobr gyntaf yn y Sioe Frenhinol a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym 1933.

Cwilt crud

Cwilt crud a wnaed yn Amgueddfa Werin Cymru ym 1987 gan Katy Lewis o Gaerffili. Gorchudd o gotwm melynbinc a llenwad o bolyester.

Cwilt crud

Cwilt clytwaith ar gyfer crud plentyn. Gwnaed a defnyddiwyd yng Nghaerfyrddin ym 1914.

Cwilt crud

Cwilt clytwaith ar gyfer crud plentyn. Gwnaed yn Nhy Ddewi, Sir Benfro.

Cwrlid crud

Cwrlid clytwaith a ddefnyddiwyd ym 1850 gan William Hely Llewelyn o Gwrt Colman, Penybont-ar-Ogwr.

Cwilt crud

Cwilt crud o gotwm printiedig a tsints. Gwnaed ym 1856 ar gyfer William Hely Llewelyn, plentyn saith mlwydd oed o Gwrt Colman, Penybont-ar-Ogwr.

Cwilt crud

Cwilt o sidan plaen a chaerog yn dilyn patrwm a elwir yn 'falling blocks'. Gwaed a defnyddiwyd yn Llanelwy ym 1870.

Cwiltiau: Gwell clwt na thwll

Cwilt clytwaith

Cwilt clytwaith o wlanen Cymreig. Gwnaed yn ystod y 19eg ganrif gan y gwehydd Benjamin Jones, neu aelod o'i deulu, ym Melin Wlân Ogof, Drefach-Felindre.

Cwilt clytwaith

Cwilt a wnaed gan yr arlunydd Becky Knight o Borth yn 2006. Caniau Guinness wedi eu pwytho â pheiriant yw'r gorchudd blaen.

Cwilt clytwaith

Manylyn o gwilt a wnaed drwy ailgylchu caniau Guinness. Cynlluniwyd gan yr arlunydd Becky Knight o Borth yn 2006.

Cwilt clytwaith

Cwilt clytwaith o wlanen Cymreig. Gwnaed yn ystod y 19eg ganrif gan y gwehydd Benjamin Jones, neu aelod o'i deulu, ym Melin Wlân Ogof, Drefach-Felindre.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith a wnaed yn ystod blynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif ym Mlaenau Ffestiniog. Siwtiau brethyn a wisgwyd gan chwarelwyr yw'r gorchudd blaen.

Cwilt clytwaith

Cwilt clytwaith o gotymau printiedig. Gwaned tua 1850 gan gwiltwraig anhysbys o Rydlafar.

Cwilt a wnaed yn ystod y ganrif ddiwethaf yng Nghaerdydd

Cwilt a wnaed yn ystod y ganrif ddiwethaf yng Nghaerdydd o deis sidan lliwgar wedi eu hailgylchu.

Cwilt paisley

Cwilt o Langamarch a wnaed ar ddiwedd y 19eg ganrif drwy ailgylchu dwy siol paisley, y naill wedi ei wehyddu a'r llall o gotwm printiedig.

Cwilt clytwaith

Cwilt clytwaith o gotwm printiedig a wnaed gan Esther David o Lanfabon yng nghanol y 19eg ganrif. Hen gwilt neu flanced yw'r llenwad mae'n debyg.

Cwrlid clytwaith

Cwrlid clytwaith a wnaed gan y teiliwr James Williams o Wrecsam rhwng 1842 a 1852. Gwnaed o 4,525 darn o frethyn unigol - lifrau milwrol yn bennaf.

Cwiltiau: Ennill bywoliaeth

Cwilt brethyn cyfan

Manylyn canol o gwilt a wnaed ym 1933 gan gwiltwragedd y Porth, Rhondda.

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt o gotwm poplin lliw hufen gyda llenwad o wlân wedi ei gribo. Gwnaed ym 1933 gan gwiltwragedd y Porth, Rhondda.

Cwilt brethyn cyfan

Cwilt o gotwm pinc a gwyrdd a wnaed tua 1906 ym Mancyfelin gan Phoebe Walters - cwiltwraig broffesiynol.

Cwilt brethyn cyfan

Manylyn o gwilt cotwm pinc a gwyrdd a wnaed tua 1906 ym Mancyfelin gan Phoebe Walters - cwiltwraig broffesiynol.

 

sylw(17)

Elen Phillips - Principal Curator Contemporary & Community History Staff Amgueddfa Cymru
19 Medi 2017, 10:31

Hi Karen

The quilt collection remains in storage as we continue to work on our new gallery spaces. If you would like to make an appointment to access the collection, please contact me through this Contact Page.

Thanks, Elen

Karen Beeson
15 Medi 2017, 14:35
Good afternoon, could you tell me if the quilts are now available to view please? If they are, could you also provide me with an address?
Many thanks,
Karen
Elen Phillips
6 Ebrill 2017, 10:14
Dear Gail

Thank you for your enquiry. The quilt collection remains in storage as we continue to work on our new gallery spaces. We promise it will be worth the wait! In the meantime, you will spot one or two on display in the historic buildings and you are most welcome to make an appointment to view examples in storage. However, I’m afraid we cannot fit you in the week after Easter – my diary is already full. If you would like to make an appointment over the summer, please do get in touch with me directly.

Best wishes

Elen [elen.phillips@museumwales.ac.uk]
Gail Souppouris
5 Ebrill 2017, 16:41
I was hoping to be able to visit and see the Quilt collection the week after Easter, when we are on our way to Kilgetty. Are the quilts still in storage as per your September response, or are they now out on display again? Many thanks.
Sara Staff Amgueddfa Cymru
3 Ionawr 2017, 13:01

Sumai Tudor,

Thank you for your enquiry - I will pass it on to the curator, who will either respond here or follow up with you via email.

All the best,

Sara
Digital Team

Tudor Davies
3 Ionawr 2017, 11:59

You have a wonderful collection of quilts.

My mother's family hail from Rhosllanerchrugog near Wrexham and we believe that you may have a quilt in your collection that has been made by a member of our family.

My mother's maiden name was Edwards and the family lived at Bryn Celyn, Princess St.

Would you be kind enough to look into this, and let me know if this is the case.

Hwyl fawr

Tudor DaviesSara Huws Staff Amgueddfa Cymru
1 Medi 2016, 16:14

Hi Carmel,

Thank you for your enquiry.

Unfortunately, the quilting collection is currently in storage as we are currently redeveloping our indoor galleries.

However, the collection is available to view by appointment. If you would like further information, please contact the curator using our Email Form

I hope you have a great visit and thanks again for your enquiry.

Sara
Digital Team

Carmel
31 Awst 2016, 13:31
I enjoyed looking at the quilts on line. I plan a visit in October and was wondering how many of these lovely quilts will I be able to see when I visit.
Sara Huws Staff Amgueddfa Cymru
31 Mai 2016, 09:33

Hi there Judith,

I have passed your enquiry on to our curator, who will follow up with you by email.

Thanks for getting in touch.

Sara
Digital Team

Judith Walters
28 Mai 2016, 17:45

I really enjoyed viewing these quilts online and hope that I may see some of them in real life soon. I now live in Western Australia so the opportunity to visit St Fagans doesn't come around very often. As a child we grew up just up the road in Pentyrch and remember many visits to the museum. At some point my parents lent a family quilt to St Fagans. My sister and I often wonder what happened to it. Our family name is Yorath ( parents Mr and Mrs Dennis Yorath, 56 Heol y Pentre, Pentyrch, now deceased), it would have come into your hands in the late 1960s or early 1970s. I recall it was hand pieced hexagons, unfinished and you could see the newspaper at the back. I can still remember the musty smell and the feel of it in my hands. I have always had an interest in the "needle arts" and since giving up work last year I have developed my interest in patchwork and quilting to a much greater degree. I think this has been partly inspired by my reminiscences of the quilt.
My sister and I will be visiting Wales in September and it would mean a great deal to us to see the quilt again. I don't know if there is any record of it or even if it still exists. I certainly view quilts with much more interest and appreciation now than I did in my teens.
Regards
Judith Walters

Gadael sylw