Mae'r casgliad cwiltiau a chlytwaith yn Amgueddfa Cymru yn cynnwys esiamplau o ddillad gwely o'r ddeunawfed i'r ugeinfed ganrif. Mae yma hefyd eitemau llai megis gorchudd clustogau, leinin basgedi bedydd, peisiau o'r ddeunawfed ganrif a gŵn fedydd Peter Morgan o’r Gelli Aur o 1722. Dechreuwyd ar gasgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn y 1930au. Er bod nifer o gwiltiau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, dim ond wedi sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiant Gwerin ym 1932 y dechreuwyd casglu o ddifrif.

Gellir gweld y casgliad drwy apwyntiad. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r curadur drwy ein Ffurflen E-bost.

Cwiltiau cofio

Patchwork and appliqué quilt made by Mary Lloyd of Cardigan in 1840.

Cwrlid clytwaith ac applique a wnaed gan Mary Lloyd o Aberteifi yn 1840.

Wholecloth quilt

Cwilt priodas a wnaed ym 1886 gan Mary Miles o Fferm Berthlwyd, Mynwent y Crynwyr.

Wholecloth quilt

Manylyn o gwilt priodas a wnaed ym 1886 gan Mary Miles o Fferm Berthlwyd, Mynwent y Crynwyr.

Quilt

Cwilt satîn wedi ei addurno â llofnodion. Rhodd trigolion Edmonton yng Nghanada i'r Welsh War Relief Committee ym 1942.

Quilt

Manylyn o gwilt satîn wedi ei addurno â llofnodion. Rhodd trigolion Edmonton yng Nghanada i'r Welsh War Relief Committee ym 1942.

Wholecloth quilt

Cwilt priodas a wnaed ym Maesteg yn y 1920au.

Wholecloth quilt

Manylyn o gwilt priodas a wnaed ym Maesteg yn y 1920au.

Patchwork quilt

Cwilt clytwaith o gotwm printiedig a waned yn Aberhonddu tua 1820. Mae'r panel canolog yn cynnwys darlun o Caroline o Brunswick, gwraig Siôr IV.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith heb lenwad na chefn. Gwnaed gan deulu Richards, Darowen, o bosib i gofnodi agoriad eglwys newydd yn eu pentref ym 1863.

A wholecloth quilt from Abergwawr

Cwilt brethyn cyfan o Abergwawr a wnaed i gofnodi Jiwbili Aur Brenhines Fictoria ym 1887.

Wholecloth quilt

Cwilt brethyn cyfan o Abergwawr a wnaed i gofnodi Jiwbili Aur Brenhines Fictoria ym 1887.

Clytwaith chweochrog

Patchwork table cover

Lliain bwrdd a ddefnyddiwyd ym mhlasdy Llwyn Onn, Wrecsam. Gwnaed o clytwaith o gotwm a tsints sy'n dyddio o'r cyfnod 1780-1820.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith a wnaed gan forwyn laeth yn Llanharan House, ger Llanharan, ym 1886.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith o gotymau printiedig coch a leilac. Gwnaed gan Esther David o Lanfabon ganol i ddiwedd y 19eg ganrif.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith o'r 19eg ganrif a wnaed yn bennaf o tsints cotwm. Daw'n wreiddiol o Gaerdydd.

Patchwork bedcover

Cwrlid o glytwaith cotwm printiedig yn dilyn patrwm cadwynau. Cyflwynwyd fel rhodd priodas ym 1874 i A. C. Humphreys-Owen o Glansevern House, Y Trallwng.

Patchwork bedcover

Manylyn o gwrlid clywaith heb gefn a wnaed yn Llantrisant ym 1886.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith heb gefn a wnaed ym 1886 yn Llantrisant.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith o gotwm printiedig a wnaed yn Y Wig yn ystod y 19eg ganrif.

Patchwork quilt

Cwilt o chweonglau coch a gwyn wedi eu gosod yn groeslinol. Gwnaed gan Elizabeth Edwards o Gaerdydd ym 1870.

Clytwaith: Ar y gweill

Patchwork bedcover

Manylyn o gwrlid clytwaith o'r 19eg ganrif a wnaed yn bennaf o tsints cotwm. Daw'n wreiddiol o Gaerdydd.

Unfinished patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith anorffenedig o ddiwedd y 19eg ganrif. Gwnaed ym Mhort Talbot o gotymau plaen a phrintiedig. Mae'r templedi papur gwreiddiol i'w gweld mewn mannau.

Unfinished patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith anorffenedig o ddiwedd y 19eg ganrif. Gwnaed ym Mhort Talbot o gotymau plaen a phrintiedig. Mae'r templedi papur gwreiddiol i'w gweld mewn mannau.

Unfinished patchwork

Clytwaith anorffenedig a wnaed yng Nghaerdydd ddiwedd y 19eg ganrif. Mae'r stribedi cotwm wedi eu gosod mewn patrwm a elwir yn 'log cabin'.

Unfinished patchwork

Clytwaith anorffenedig a wnaed ym Maentwrog ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae'r darn wedi ei wneud o sidan, melfed a satin ac yn dilyn patrwm Americanaidd a elwir yn 'crazy patchwork'.

Unfinished patchwork

Manylyn o gefn clytwaith anorffenedig a wnaed yn Aberpennar ym 1880. Mae'r templedi papur a'r brasbwythau gwreiddiol wedi goroesi.

Unfinished patchwork

Clytwaith anorffenedig o gotwm printiedig chweochrog a wnaed yn Aberpennar ym 1880. Mae'r templedi papur a'r brasbwythau gwreiddiol wedi goroesi.

Unfinished patchwork

Clywaith anorffenedig o Ddinas Powys a wnaed o gotymau printiedig wedi eu gosod o amgylch panel canolog. Mae'n dyddio o ddechrau'r 19eg ganrif.

Cwiltiau buddugol

Wholecloth quilt

Cwilt buddugol o gotwm poplin a gafodd ei arddangos yn Sain Ffagan yn ystod Gwyl Prydain, 1951. Gwnaed gan Jessie Edwards, athrawes gwiltio o Ferthyr.

Wholecloth quilt

Manylyn o gwilt cotwm buddugol a gafodd ei arddangos yn Sain Ffagan yn ystod Gwyl Prydain, 1951. Gwnaed gan Jessie Edwards, athrawes gwiltio o Ferthyr.

Quilted bonnet

Boned a wnaed gan Jane Davies o Bontardawe ar gyfer yn gystadleuaeth gwiltio a gynhaliwyd yn Sain Ffagan ym 1951.

Cwiltiau plant

Cot quilt

Cwilt crud sidan a wnaed gan Mabel Owen o Aberdar. Ennillod wobr gyntaf yn y Sioe Frenhinol a gynhaliwyd yn Aberystwyth ym 1933.

Cot quilt

Cwilt crud a wnaed yn Amgueddfa Werin Cymru ym 1987 gan Katy Lewis o Gaerffili. Gorchudd o gotwm melynbinc a llenwad o bolyester.

Patchwork cot quilt

Cwilt clytwaith ar gyfer crud plentyn. Gwnaed a defnyddiwyd yng Nghaerfyrddin ym 1914.

Patchwork cot quilt

Cwilt clytwaith ar gyfer crud plentyn. Gwnaed yn Nhy Ddewi, Sir Benfro.

Patchwork cot cover

Cwrlid clytwaith a ddefnyddiwyd ym 1850 gan William Hely Llewelyn o Gwrt Colman, Penybont-ar-Ogwr.

Patchwork cot quilt

Cwilt crud o gotwm printiedig a tsints. Gwnaed ym 1856 ar gyfer William Hely Llewelyn, plentyn saith mlwydd oed o Gwrt Colman, Penybont-ar-Ogwr.

Patchwork cot cover

Cwilt o sidan plaen a chaerog yn dilyn patrwm a elwir yn 'falling blocks'. Gwaed a defnyddiwyd yn Llanelwy ym 1870.

Cwiltiau: Gwell clwt na thwll

Patchwork quilt

Cwilt clytwaith o wlanen Cymreig. Gwnaed yn ystod y 19eg ganrif gan y gwehydd Benjamin Jones, neu aelod o'i deulu, ym Melin Wlân Ogof, Drefach-Felindre.

Patchwork quilt

Cwilt a wnaed gan yr arlunydd Becky Knight o Borth yn 2006. Caniau Guinness wedi eu pwytho â pheiriant yw'r gorchudd blaen.

Patchwork quilt

Manylyn o gwilt a wnaed drwy ailgylchu caniau Guinness. Cynlluniwyd gan yr arlunydd Becky Knight o Borth yn 2006.

Patchwork quilt

Cwilt clytwaith o wlanen Cymreig. Gwnaed yn ystod y 19eg ganrif gan y gwehydd Benjamin Jones, neu aelod o'i deulu, ym Melin Wlân Ogof, Drefach-Felindre.

Patchwork bedcover

Cwrlid clytwaith a wnaed yn ystod blynyddoedd cynnar yr 20fed ganrif ym Mlaenau Ffestiniog. Siwtiau brethyn a wisgwyd gan chwarelwyr yw'r gorchudd blaen.

Patchwork quilt

Cwilt clytwaith o gotymau printiedig. Gwaned tua 1850 gan gwiltwraig anhysbys o Rydlafar.

A mid 20th century quilt from Cardiff.

Cwilt a wnaed yn ystod y ganrif ddiwethaf yng Nghaerdydd o deis sidan lliwgar wedi eu hailgylchu.

Paisley quilt

Cwilt o Langamarch a wnaed ar ddiwedd y 19eg ganrif drwy ailgylchu dwy siol paisley, y naill wedi ei wehyddu a'r llall o gotwm printiedig.

Patchwork quilt

Cwilt clytwaith o gotwm printiedig a wnaed gan Esther David o Lanfabon yng nghanol y 19eg ganrif. Hen gwilt neu flanced yw'r llenwad mae'n debyg.

Patchwork bedcover made from 4,525 pieces of woollen cloth

Cwrlid clytwaith a wnaed gan y teiliwr James Williams o Wrecsam rhwng 1842 a 1852. Gwnaed o 4,525 darn o frethyn unigol - lifrau milwrol yn bennaf.

Cwiltiau: Ennill bywoliaeth

Wholecloth quilt

Manylyn canol o gwilt a wnaed ym 1933 gan gwiltwragedd y Porth, Rhondda.

Wholecloth quilt

Cwilt o gotwm poplin lliw hufen gyda llenwad o wlân wedi ei gribo. Gwnaed ym 1933 gan gwiltwragedd y Porth, Rhondda.

Wholecloth quilt

Cwilt o gotwm pinc a gwyrdd a wnaed tua 1906 ym Mancyfelin gan Phoebe Walters - cwiltwraig broffesiynol.

Wholecloth quilt

Manylyn o gwilt cotwm pinc a gwyrdd a wnaed tua 1906 ym Mancyfelin gan Phoebe Walters - cwiltwraig broffesiynol.

 

sylw(18)

Joel Levinson
27 Rhagfyr 2019, 13:58

Greetings from Philadelphia in the United States,

My interest in quilts arises from my study of the Phenomenon of Diagonality, which emerged worldwide at the end of the 19th century and continues today. It is a little-understood and grossly underestimated artistic phenomenon that I have been studying for 50 years. I came upon the idea of diagonality when I was a student of architecture at the University of Pennsylvania (1957-63). I didn't realize the important relationship of quilts to my theme until I stumbled upon the crazy quilts motif that I am now investigating. If you are interested in knowing more about the Phenomenon of Diagonality, please check out my website devoted to that subject: www:centerfordiagonality.org When you get to the site, don't click one of the images (it will take you nowhere); go to the menu in the upper lefthand corner. You may also enjoy seeing my professional website - www:joellevinson.info
 

Elen Phillips - Principal Curator Contemporary & Community History Staff Amgueddfa Cymru
19 Medi 2017, 10:31

Hi Karen

The quilt collection remains in storage as we continue to work on our new gallery spaces. If you would like to make an appointment to access the collection, please contact me through this Contact Page.

Thanks, Elen

Karen Beeson
15 Medi 2017, 14:35
Good afternoon, could you tell me if the quilts are now available to view please? If they are, could you also provide me with an address?
Many thanks,
Karen
Elen Phillips
6 Ebrill 2017, 10:14
Dear Gail

Thank you for your enquiry. The quilt collection remains in storage as we continue to work on our new gallery spaces. We promise it will be worth the wait! In the meantime, you will spot one or two on display in the historic buildings and you are most welcome to make an appointment to view examples in storage. However, I’m afraid we cannot fit you in the week after Easter – my diary is already full. If you would like to make an appointment over the summer, please do get in touch with me directly.

Best wishes

Elen [elen.phillips@museumwales.ac.uk]
Gail Souppouris
5 Ebrill 2017, 16:41
I was hoping to be able to visit and see the Quilt collection the week after Easter, when we are on our way to Kilgetty. Are the quilts still in storage as per your September response, or are they now out on display again? Many thanks.
Sara Staff Amgueddfa Cymru
3 Ionawr 2017, 13:01

Sumai Tudor,

Thank you for your enquiry - I will pass it on to the curator, who will either respond here or follow up with you via email.

All the best,

Sara
Digital Team

Tudor Davies
3 Ionawr 2017, 11:59

You have a wonderful collection of quilts.

My mother's family hail from Rhosllanerchrugog near Wrexham and we believe that you may have a quilt in your collection that has been made by a member of our family.

My mother's maiden name was Edwards and the family lived at Bryn Celyn, Princess St.

Would you be kind enough to look into this, and let me know if this is the case.

Hwyl fawr

Tudor DaviesSara Huws Staff Amgueddfa Cymru
1 Medi 2016, 16:14

Hi Carmel,

Thank you for your enquiry.

Unfortunately, the quilting collection is currently in storage as we are currently redeveloping our indoor galleries.

However, the collection is available to view by appointment. If you would like further information, please contact the curator using our Email Form

I hope you have a great visit and thanks again for your enquiry.

Sara
Digital Team

Carmel
31 Awst 2016, 13:31
I enjoyed looking at the quilts on line. I plan a visit in October and was wondering how many of these lovely quilts will I be able to see when I visit.
Sara Huws Staff Amgueddfa Cymru
31 Mai 2016, 09:33

Hi there Judith,

I have passed your enquiry on to our curator, who will follow up with you by email.

Thanks for getting in touch.

Sara
Digital Team

Gadael sylw