Mae bathodynnau yn ffordd bwysig o ddangos bod rhywun yn cefnogi achos neu'n ymddiddori mewn rhywbeth arbennig. Gallan nhw hefyd goffau digwyddiad penodol.

Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol.

Yn ystod, ac ar ôl streic y glowyr ym 1984-85 y cynhyrchwyd y nifer fwyaf o fathodynnau. Cynhyrchwyd bathodynnau o bob lliw a llun ond byddent fel arfer yn cario enw Mudiad Cenedlaethol y Glowyr (N.U.M.), Cynghordy neu ardal. Byddent hefyd yn cario symbol arbennig — gallai fod yn eicon glofaol fel lamp, offer weindio neu gaib a rhaw wedi croesi; neu yn symbol a gynrychiolai'r dosbarth gweithiol fel dwylo'n ysgwyd, cadwyni wedi torri neu glorian cyfiawnder. Gwelid draig goch neu genhinen ar nifer o'r bathodynnau a gynhyrchwyd yng Nghymru hefyd.

Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos yn Big Pit: Amgueddfa Wlân Cymru a gellir gweld esiamplau ar fas data casgliadau Delweddau Diwydiant.

Am ragor o wybodaeth efallai y bydd y llyfr 'Enamel Badges of the National Union of Mineworkers' (2008) gan Brian Witts o ddidordeb.

Cliciwch ar y delweddau isod i'w gweld yn fwy manwl.

sylw(5)

D Blair
23 Ionawr 2019, 00:02
I have a collections of miners pins and badges. Would any one be interested in buying them. 60
Bill Shaw
4 Ebrill 2018, 15:47

WANTED.....
MINERS BADGES...
Full collection or single items for my personal collection. anything considered.

Sara Huws Staff Amgueddfa Cymru
19 Chwefror 2018, 09:56

Hi there Lee

I'm so sorry to hear that your collection was stolen. We would recommend contacting your local auction house, as they will be best placed to give advice on the purchasing of antiques and collectibles.

Best wishes

Sara
Digital Team

Lee hodkin
15 Chwefror 2018, 20:11
Would like to buy strike badges had all mine stolen when burgled
20 Chwefror 2017, 15:48
Any miners strike badges for sale

Gadael sylw