Mae'r arfer o gyflwyno rhoddion ar Ddydd Calan yn hynafol iawn. Yng Nghymru, y traddodiad oedd casglu calennig. Byddai grwpiau o blant yn mynd o dy i dy ac yn dymuno iechyd a llwyddiant i'r teulu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Symboleiddid hyn gan yr afalau a garient, wedi'u haddurno ag yd a dail bytholwyrdd. Byddent yn canu penillion wrth ddrws y ty, ac yn cael rhodd o fwyd neu arian am eu trafferth.

Bellach nid yw'r arfer o gario afalau yn parhau, ac yn yr ardaloedd lle mae'r traddodiad o hel calennig yn dal o hyd, bydd y plant yn adrodd ychydig benillion ac yn casglu arian yn unig.

Dyma ichi bennill a genid yng Ngheredigion a sir Benfro gynt:

Mi godais heddiw ma's o'm ty
A'm cwd a'm pastwn gyda mi,
A dyma'm neges ar eich traws,
Sef llanw'm cwd â bara a chaws.

sylw(3)

Gadael sylw