COAL magazine from the National Coal Board
COAL magazine, produced by the National Coal Board from May 1947. It later became COAL NEWS.

Mae'r cylchgrawn Glo ar gael ar Rhagor.

Seiliwyd arddull GLO ar y cylchgrawn ffotonewyddiaduraeth Picture Post, ac mae hefyd yn cydweddu â Ffrynt Cartref, cylchgrawn gwych Sain Ffagan oedd yn cofio bywyd Cymreig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae Glo hefyd yn debyg i COAL, cylchgrawn y Bwrdd Glo Cenedlaethol, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf ym 1947.

Gellid disgrifio Glo orau fel cylchgrawn 'hanes pobl'; gwahoddir pobl i gyfrannu eu barn, delweddau a phrofiadau ar pwnc arbennig.

Mae detholiad o straeon a delweddau o'r cylchgrawn ar gael ar Rhagor fel erthyglau unigol; mae pob un ohonynt yn cysylltu'n ôl i'r rhifyn perthnasol.

Mae'r cylchgronnau ar gael i'w lawrlwytho isod.

Bevin Boys [PDF 5MB]
Glo: 'N C bloody B' [PDF 7 MB]
All Poles [PDF 2MB]
The Miners Strike of 1984 [PDF 2.6 MB]
Minreworkers [PDF 4.8 MB]
The forgotten coalfield? [PDF 2MB]
A Cog in the Wheel [PDF 2.4MB]
Big Pit [PDF 5.4MB]
When Dai Became Tommy [PDF 5MB]
Glo issue 10: Cambrian Voices [PDF 2.2MB]
Laughter and Tears [PDF 7.1MB]

sylw(2)

Sara Huws Staff Amgueddfa Cymru
18 Medi 2017, 08:30

Hi there Laura

Thanks for your enquiry. I will ask our curator and get back to you - it really is a great publication!

Best wishes

Sara
Digital Team

Laura O'Dowd
10 Medi 2017, 00:02
Hi, is it possible to order paper copies of any of the glo coal magazines please? I'm happy to pay for them. Many thanks, Laura

Gadael sylw