Carthenni Caernarfon

Mark Lucas

sylw (4)

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.
Marc Haynes Staff Amgueddfa Cymru
19 Mai 2021, 14:37

Annwyl Dafydd Whiteside Thomas,

Diolch yn fawr i chi am y wybodaeth ychwanegol. Mi wnawn ni ddiwygio'r erthygl hon a sicrhau ein bod hefyd yn cywiro ein catalog.

Yn gywir,

Marc
Tîm Digidol

Dafydd Whiteside Thomas
26 Ebrill 2021, 16:16
Gan fod y carthenni Cymreig wedi cael sylw eto yn ddiweddar - ar dudalennau Facebook ac ar raglen BBC Radio Cymru - Aled Hughes, cyfeiriaf at fy erthygl yn "Y Casglwr" (Rhif 86: Gwanwyn 2006) ynglyn a chynllunydd honedig Carthen Pwllheli, sef John Roberts. Ni allai fod wedi cynllunio'r garthen sy'n dangos Coleg Prifysgol Aberystwyth gan ei fod wedi gwerthu ei fusnes yng Nghaernarfon tua 1879-80 ac wedi symud i Lerpwl cyn mudo i'r America. Byddai'n ddiddorol cael gwybod o ble y cafodd Ann Sutton (The Commemorative Quilt) y wybodaeth mai John Roberts oedd y gwehydd a fu'n gyfrifol am y garthen wreiddiol.
Nia Evans Staff Amgueddfa Cymru
20 Mai 2020, 11:08

Dear Amanda Shaw,

Thank you for getting in touch with us. We've taken your feedback on board and made the necessary changes to the article.

Kind regards,

Nia
(Digital team)

amanda shaw
19 Mai 2020, 14:35
I do hope you find a better proof reader as twice the word "collage" appears instead of "college"