Addysg Oedolion

Llwybr yr Amgueddfa

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa fydd yn ategu dysgu’r disgyblion wrth iddyn nhw weld y datblygiad o ddiwydiant y cartref i’r peiriannau diwydiannol a chlywed hanesion y bobl a fu’n byw a gweithio yn y gymuned leol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Sesiynau Crefft i Oedolion

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

At the National Wool Museum we provide a wide range of workshops for adults  in a wide variety of interesting areas such as crochet, dyeing, peg loom weaving, spinning, knitting,  upcycled clothing,  make and mend sessions. The programme is continually changing. To find out more please visit the What's On pages of our website or contact us at the Museum for more information.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Adnodd ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

An online resource for Welsh learners at Mynediad,Sylfaen, Canolradd and Uwch levels. Gwau Geiriau encourages learners to visit the National Wool Museum and use its displays and resources to enhance the Welsh learning experience. Find out more about the Welsh Woollen Industry whilst improving language skills.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Carmarthen Spinners and Ceredigion Spinners Weavers and Dyers

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

The Spinners, Weavers and Dyers groups meet regularly at the National Wool Museum to share and demonstrate their skills.  If you are interested in learning these traditional skills please contact the National Wool Museum for more information.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Clwb Gwau

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Come and join the group to knit, exchange patterns and ideas. All abilities welcome. Please contact the Museum for more information.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Dysgwyr Cymraeg

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

At the National Wool Museum we have a number of groups and activities for Welsh Learners. We have weekly Welsh Lessons, monthly 'Dewch i Ganu' sessions to learn Welsh through singing and fortnightly 'Paned a Phapur' sessions where you can practice your Welsh language over a cup of coffee. We also provide sessions through TWF for mothers and babies. For more information please contact the National Wool Museum. 

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybr y pentref

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Bydd llwybr y pentref yn dod ag effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol yn fyw wrth i chi ddarganfod safleoedd yr hen ffatrïoedd, cymharu tai perchnogion y Felin â rhai’r gweithwyr, a gweld sut y datblygodd y pentref drwy’i eglwysi, ei gapeli, ei siopau a’r neuadd gymuned.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Mid Teifi Arts Rugmakers

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

The Mid Teifi Arts Rugmakers meet regularly at the Museum to share various rugmaking techniques including rag rugging, locker hooked mats etc. If you are interested in rugmaking please contact the National Wool Museum for more information.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Test activity

Amgueddfa Wlâ,n Cymru

Test activity

Hyd: 2 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Gwau Geiriau

Amgueddfa Wlâ,n Cymru
Gwau Geiriau

Pecyn adnoddau i diwtoriaid Cymraeg i'w ddefnyddio yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Mae Gwau Geiriau'n adnodd rhyngweithiol sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddysgu, datblygu a gloywi iaith drwy fanteisio ar holl adnoddau’r Amgueddfa Wlân, Dre-fach Felindre a chyfle i diwtoriaid gael cymhorthion astudio amrywiol.

Gwau Geiriau
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.