Cadwraeth Mwynau Yng Nghymru

Cadwraeth Mwynau Yng Nghymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru yw ymgynghorydd statudol y llywodraeth ar gynnal prydferthwch natur, bywyd gwyllt a chyfleoedd i fwynhau’r awyr agored ledled Cymru. Maen nhw’n rhoi gwasanaeth pwysig i’r gymuned a mwynolegwyr yn arbennig trwy amddiffyn safleoedd mwynolegol pwysig fel SoDdGA o dan Ran 28(1) o Ddeddf Bywyd Gwyllt Cefn Gwlad 1981 a ddisodlwyd gan Atodlen 9 i Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Yn ogystal â’r ddeddfwriaeth SoDdGa, mae sawl safle sy’n bwysig i fwynoleg yng Nghymru yn cael eu cofrestru gyda pherchnogion ac Awdurdodau Cynllunio Lleol fel Safleoedd Daearegol Pwysig Rhanbarthol (RIGS). Er nad yw’r safleoedd hyn wedi eu hamddiffyn trwy statud, y gobaith yw y bydd cofrestru fel RIGS yn rhoi statws ac amddiffyniad i weithgareddau a allai arwain at golli adnodd mwynolegol pwysig.

Mae llyfryn gan Amgueddfa Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru o’r enw Trysorau Mwynol Cymru yn amlinellu egwyddorion cadwraeth mwynau. Gallwch gael copi gan un o’r ddau gorff.