Celf Cymru Gyfan

Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe
Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe
Castell Bodelwyddan
Castell Bodelwyddan
Oriel Mostyn, Llandudno
Oriel Mostyn, Llandudno
Canolfan Grefft Rhuthun
Canolfan Grefft Rhuthun

Lansiwyd Celf Cymru Gyfan, cynllun partneriaeth celf weledol Amgueddfa Cymru, ym mis Rhagfyr 2004, ac fe’i noddir trwy haelioni Sefydliad Esmée Fairbairn.

Fe’i ddatblygwyd er mwyn ehangu mynediad at y casgliadau celf cenedlaethol ac mae’n cydredeg â chynllun Cyfoeth Cymru Gyfan.

Hyd yn hyn, mae Celf Cymru Gyfan wedi hwyluso 19 o brojectau; wedi galluogi 10 comisiwn a chyfnod preswyl newydd i artistiaid; ac wedi rhoi benthyg dros 400 o wrthrychau celf ar draws Cymru.

Drwy gynllun Celf Cymru Gyfan, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r canlynol: