Oriel y Parc

Oriel y Parc, Tyddewi

Oriel y Parc, Tyddewi

Mae Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cydweithio yn Oriel y Parc, lle mae gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr yn cael eu cyfuno gydag arddangosfeydd o’r casgliadau cenedlaethol i ddathlu’r dirwedd.

Mynediad am ddim, ac mae’r adeilad yn gwbl hygyrch.

Am wybodaeth am arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau, gweler gwefan Oriel y Parc.

Ar agor 10am-4pm bob dydd (ar gau 26-26 Rhagfyr).

Ffurfiwyd Ffrindiau Oriel y Parc yn 2011 i godi broffeil, gefnogi ac i gymorthwyo Oriel Tirluniau Oriel y Parc, Tyddewi.
Am fwy o wybodaeth ymwelwch â www.friendsoforielyparc.co.uk

--

Portreadu Cestyll

16 Tachwedd 2013 – 5 Mai 2014

Daddy’s Hole a Chastell Penfro
Daddy’s Hole a Chastell Penfro

1782 © Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Gwlad y cestyll yw Cymru i lawer, ac mae yma fwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag yn unrhyw wlad arall.

O ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen, ymwelodd bron pob un o artistiaid dyfrlliw mawr Prydain â Chymru unwaith. Wrth chwilio am ysbrydoliaeth yn nrama a rhamant tirlun gwyllt Cymru, cawsant eu denu’n anochel at ei chestyll. Mae Portreadu Cestyll yn cyflwyno gweithiau o oes aur paentio tirlun ym Mhrydain wedi’u dethol gan Dr John Kenyon, awdurdod blaenllaw ar gestyll.

Yn cael ei arddangos ar yr un pryd mae Blue Funk II: Cyfres o Gardiau Post (2002) gan Tim Davies – ymateb yr artist i ystyried cestyll Cymru yn eu cyd-destun. Fe’i ganwyd yn Solfach ym 1960, mae’n arddangos ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac ef oedd cynrychiolydd Cymru yn Biennale Fenis 2011.

Mae’r oriel hefyd yn cael cyfle unwaith eto i arddangos celc gwych Tregwynt. Fe’i canfuwyd ym 1996 ym Mhlasty Tregwynt ger Abergwaun, ac mae’n un o’r celciau ceiniogau gwychaf i gael ei ddarganfod yng Nghymru erioed ac yn cynnwys 33 ceiniog aur a 467 o geiniogau arian. Mae’r diweddaraf yn dyddio o 1647/48, cyfnod Rhyfel Cartref Lloegr.

Partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw Oriel y Parc.

Llareggub: Darluniau Peter Blake o Under Milk Wood gan Dylan Thomas

17 May – 23 September 2014

Llaregub

Pleser gan Oriel y Parc yw cyflwyno Llareggub: Darluniau Syr Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood (1953). Penllanw project chwarter canrif yr artist i ddarlunio pob elfen o waith enwocaf Dylan Thomas yw’r gwaith sylweddol hwn.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys portreadau pensil o bob cymeriad, lluniau dyfrlliw o’r golygfeydd breuddwydiol a phaentiadau a collages o olygfeydd a lleoliadau ym mhentref dychmygol Llareggub.

Darluniau Blake ar gyfer drama radio y bardd o Dalacharn yw un o’i brojectau parhaus hiraf a mwyaf. Mae’n dal wrthi’n darlunio’r cymeriadau, y breuddwydion a’r lleoliadau. Ag yntau’n edmygwyr mawr o waith Dylan Thomas mae’r ddrama radio wedi mynd â bryd Syr Peter Blake ers blynyddoedd, ac mae’n cofio’r tro cyntaf iddo ei chlywed tra yn y Coleg Celf Brenhinol.

Mae portreadau mewn pensil du a gwyn ar bapur arlliwiedig, lluniau dyfrlliw o olygfeydd breuddwydiol y ddrama, darluniau ‘naratif a lleoliadol’ mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys collage, a ffotograffau a dynnwyd gan Blake ei hun yn Nhalacharn yn y 1970au.

Daeth Peter Blake yn enwog fel un o ffigurau blaenllaw’r mudiad Celf Bop ddiwedd y 1950au ac yn ei baentiadau cynnar byddai’n defnyddio delweddau o fyd hysbysebu, neuaddau cyngerdd, adloniant a reslo, ac yn aml yn defnyddio collage. Trwy gydol ei yrfa mae'r artist wedi ymwneud â diwylliant poblogaidd, yn enwedig y diwydiant cerddoriaeth.

I ddysgu mwy am ddigwyddiadau a gweithgareddau cysylltiedig dros yr haf ewch i wefan Oriel y Parc.

-->

Partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw Oriel y Parc.