Casgliadau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Catalog ar-lein yw hwn o gasgliadau Rhyfel Byd Cyntaf Amgueddfa Cymru. Ynddo, cesglir ynghyd archifau, ffotograffau a gwrthrychau yn adnodd cyfoethog ar gyfer ymchwilwyr, grwpiau cymunedol, myfyrwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes y Rhyfel Byd Cyntaf a’i effaith ar Gymru. Caiff cofnodion newydd eu hychwanegu dros y misoedd nesaf, wrth i ni ail-ddarganfod casgliadau a’u digideiddio.

Cefnogir gan Gynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.