Y Cyfnod Sylfaen

Am ddim Dan arweiniad athro

Amser golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Arferion Nadolig

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ymunwch â ni ym mis Rhagfyr am ein gweithdy Nadolig.

Gwrandewch ar stori Ted yr Arth wrth iddo ddarganfod hanes traddodiadau ac arferion Nadolig y Cymry.

Yn dilyn y stori, bydd cyfle i’r plant greu cannwyll gwyr i’w chadw.

Nodwch: Mae'r sesiwn yma ar gael ym mis Rhagfyr yn unig.

Hyd: 45 munud
Dyddiadau: Rhagfyr 4ydd - 15fed
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i helpu Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Caiff y plant ddefnyddio mangl a doli i helpu i lanhau blwmers mam-gu!

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Pa deganau oedd plant yn chwarae yn y gorffennol?

Dyma gyfle i chwarae gyda rhai a’u cymharu â theganau cyfoes.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau - Gwneud tegan traddodiadol

Teganau - Gwnewch Degan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Wyddoch chi fod llawer o deganau’r gorffennol wedi eu gwneud â llaw?

Dyma gyfle i’ch dosbarth greu doliau peg i fynd yn ôl i’r ysgol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau Traddodiadol - cyfe i chwarae gyda teganau traddodiadol

Am ddim Sesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.