Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Helpwch Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Profwch eich sgiliau gyda theganau traddodiadol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Sesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Chwarae gyda rhifau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol gyda bagiau chwarae â rhifau yn yr Amgueddfa. Gweithgareddau'n cynnwys gemau odli a rhifo.

Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Chwarae Rhifau ac Iaith

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Chwarae rhifau ac iaith - gweithgareddau ar gyfer plant 0-5 oed yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Addas i'r blynyddoedd cynnar, Cyfnod Sylfaen a grwpiau teuluol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.