Y Cyfnod Sylfaen

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Diwrnod Golch gyda Beti Bwt

Dewch i helpu Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Caiff y plant ddefnyddio mangl a doli i helpu i lanhau blwmers mam-gu!

Uchafswm o 30 disgybl.

Amser Golchi - ilyfr i defnyddio arol neu cyn ymweld. Yn rhad ac am ddim.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Siop Gwalia

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/adeiladau/gwalia/

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Teganau Traddodiadol

Pa deganau oedd plant yn chwarae yn y gorffennol?

Dyma gyfle i chwarae gyda rhai a’u cymharu â theganau cyfoes.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau - gwneud tegan traddodiadol

Teganau - Gwnewch Degan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Doliau Peg Traddodiadol

Wyddoch chi fod llawer o deganau’r gorffennol wedi eu gwneud â llaw?

Dyma gyfle i’ch dosbarth greu doliau peg i fynd yn ôl i’r ysgol.

Uchafswm o 30 disgybl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 19eg ac 20fed Ganrif

Wyddoch chi gallwch hefyd gwneud: Teganau Traddodiadol - cyfe i chwarae gyda teganau traddodiadol

Ŵyna yn Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ŵyn yn Llwyn yr Eos

Wyddoch chi fod Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan hefyd yn fferm weithredol? Bob mis Mawrth mae defaid Sain Ffagan yn ŵyna, ag hoffwn gynnig cyfle i ysgolion gwrdd â’n bugail.

Mi fydd bwcio eich ysgol ar y sesiwn yma yn eich galluogi:

  • i ymweld â fferm Llwyn yr Eos a chwrdd â’n bugail
  • weld unrhyw ŵyn sydd wedi ei geni
  • i ddysgu mwy am ddefaid ag ŵyn yr Amgueddfa
  • a’r posibilrwydd o weld oen yn cael ei geni yn ystod eich ymweliad

 

Dyddiadau: 2-6 a 9-13 Mawrth 2020
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gallwch archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.