Ymweliad ysgol i Gaerllion

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Ymweliad ysgol i Gaerllion

Ymweliad ysgol i Gaerllion

Archwiliwch a phrofwch:

  • Ymweliad ag Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru lle gall y disgyblion. Astudio'r casgliadau Rhufeinig real yn yr oriel a gweld gardd Rufeinig go iawn. Gwisgo lifrai llengfilwr mewn model o Ystafell Barics a phrofi bywyd milwr Rhufeinig.
  • Mwynhau gweithdy gydag un o'n hathrawon Rhufeinig yn yr Amgueddfa. Yn ein sesiwn Milwyr Rhufeinig gall y disgyblion hyfforddi i ddod yn un o recriwtiaid byddin Rhufain. Bydd y plant yn dysgu pa sgiliau oedd eu hangen ar filwr Rhufeinig, yn dilyn cyfarwyddiadau Lladin, ac yn ymarfer martsio a defnyddio cleddyfau (pren) a thariannau!
  • Ymweliad â'r Baddondai Rufeinig i weld sut fyddai'r Rhufeiniaid yn ymolchi ac ymlacio ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.
  • Ymweliad â'r Amffitheatr a'r Barics – i weld gweddillion amffitheatr fwyaf cyflawn Prydain a'r unig farics llengol i'w weld yn Ewrop!

Mae ymweliadau ysgol ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener, rhwng 10:15 a 14:15, gan gynnwys lle i fwynhau cinio.

Sesiynau hunan-hwyluso yw'r rhain, heblaw am y gweithdy wedi'u hwyluso ddylai gael ei arwain gan athrawon yr ysgol dan sylw. Bydd staff yr Amgueddfa yn bresennol ym mhob sesiwn, heblaw am yn yr Amffitheatr a'r Barics.

Gellir archebu bagiau rhodd ymlaen llaw. Rhowch wybod wrth archebu sesiwn os hoffech chi archebu bagiau hefyd. Mae dau ddewis:

  • Bag £2 – yn cynnwys pensel a rhwbiwr Amgueddfa, gem a cherdyn post Rhufeinig
  • Bag £4 – yn cynnwys pensel a rhwbiwr Amgueddfa, gem, cerdyn post Rhufeinig a miniwr pensil ar siâp ffigwr Rhufeinig.

I ddysgu mwy am y dyddiadau sydd ar gael a'r costau, e-bostiwch addysg.rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk gan gynnwys enw'r ysgol, nifer y disgyblion, oed y dosbarth a'ch dyddiadau delfrydol.

Cwricwlwm

Y Dyniaethau: Mae ymholi, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. Oed: 8-11