Ymweliadau Rhithwir - yn ystod y cyfnod clo

Ysgol Cymraeg Dewi Sant

Gallwn gysylltu â'ch dosbarth os ydych chi'n gweithio gartref neu o'r ysgol.

Rydym wedi addasu rhai o'n gweithdai mwyaf poblogaidd yn rai rhithwir! Archebwch sesiwn a chysylltwch â ni gan ddefnyddio Microsoft Teams. Ar hyn o bryd mae'r sesiynau yn rhad ac am ddim i bob ysgol.

Dywedodd 100% o’r athrawon a ymatebodd i’n doopoll y byddent yn sicr yn trefnu sesiwn rhithwir eto.

Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf@Amgueddfa_Learn

Mae pob sesiwn yn para tua 45 munud - gallwch wylio cynnwys sydd wedi ei recordio o flaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol. Mae adnoddau digidol ar gael i gefnogi pob gweithdy a gellir eu defnyddio naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn. 

Canllawiau i Athrawon: Paratoi am Ymweliadau Rhithwir.

Hyd yn oed pan nad yn gyfnod clo, mae’n ffordd wych o gysylltu gydag arbenigedd a phrofiadau tu hwnt i’r dosbarth. Cyfle gwych i’r plant!
Ffordd wych i'r plant allu profi straeon ac arteffactau go iawn yn y cyfnod heriol hwn.

Gallwch ddewis o'r weithdai canlynol:

Amser Golch - Sylfaen

Sut brofiad oedd gorfod golchi a sychu dillad cyn i ni gael peiriannau golchi a thrydan? Dewch i gwrdd â Marged i ddarganfod sut oedd hi’n golchi dillad ers talwm. Byddwch yn cael ei gwylio’n defnyddio’r twb golchi, y bwrdd sgwrio a’r mangl, yna’n cael cyfle i drin a thrafod efo’n hwylusydd, yn ogystal â gweld rhai o’r gwrthrychau’n agos. Tybed beth wnewch chi ddarganfod sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un peth?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Celtiaid - CA2

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl? Ymunwch â'n Celt preswyl am daith rhithwir o amgylch Bryn Eryr, ein tai crwn o'r Oes Haearn. Darganfyddwch pam roedd y tân mor bwysig, pa fwyd oedd yn cael ei fwyta, a sut roedd dillad yn cael eu gwneud. Ond sut ydyn ni'n gwybod cymaint am fywyd yn y gorffennol? Gweithiwch gyda'n hwylusydd i ddarganfod sut i ddatgloi cyfrinachau'r gorffennol a chydweithio i ddatrys dirgelion bedd o'r Oes Haearn.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir - CA2

Cymerwch ran mewn cyfres o heriau i ddarganfod mwy am fywyd Milwr Rhufeinig. Dysgwch am y Rhufeiniaid a arferai fyw yng Nghaerllion a darganfod pa sgiliau yr oedd y Rhufeiniaid yn edrych amdanynt mewn milwr. Byddwch yn dysgu am arfwisg Rufeinig ac yn cael eich profi ar eich sgiliau gorymdeithio. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig a rhai o'r gwrthrychau diddorol a adawsant ar eu hôl.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir
 

 

Ditectif Deinosoriaid - CA2

Drwy weithio gydag arbenigwr deinosoriaid, bydd disgyblion yn dod yn baleontolegwyr ifanc. Byddant yn datrys cyfres o bosau a gweithgareddau deinosor i ddysgu am fywydau deinosoriaid. Gyda'r sgiliau hyn, gallant astudio deinosor Cymreig - y Dracoraptor! Byddant yn darganfod sut y daethpwyd o hyd i'r deinosor hwn, sut roedd yn byw, sut roedd yn bwyta a sut olwg oedd arno. Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i bwysigrwydd sgiliau ymholi gwyddonol.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240

 

 

Darganfod Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru - CA2

Gan gyfuno ffilm a hwyluso byw, mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r orielau celf gyda ffocws ar gelf ac artistiaid Tirlun Cymru. Bydd dysgwyr yn ystyried sut mae tirwedd Cymru wedi ysbrydoli artistiaid. Byddwch yn dadansoddi tirluniau Cymreig, yn cwestiynu tystiolaeth ac yn datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i waith celf. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i feddwl am dechneg celf, arddull, cyfansoddiad a'r defnydd o olau a lliw.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240