Cymryd Rhan

  • Dau person yn y ffrâm yn gwenu, un yn rhoi diod i'r llall.
  • Aelod o staff a rhywun ar Leoliad Datblygu Sgiliau yn siarad ac yn gwenu.
  • Dau person yn taro matiau rhacs hanesyddol gyda curwr carped.
  • Rhywun ar Leoliad Gwaith i Fyfyrwyr yn gwisgo crys-t coch lleoliadau, yn sefyll wrth darn o gelf mewn storfa.
  • Gwirfoddolwr gardd yn dyfrio planhigion yn ddôl drefol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
  • Rhywun ar leoliad gwaith i fyfyrwyr yn tynnu llyfr oddi ar silff yn llyfrgell yr amgueddfa.
  • Tri person yn paratoi pitsa yn ngerddi GRAFT. Amgueddfa'r Glannau Abertawe
  • Grŵp o bobl yn cerdded fel rhan o orymdaith Falchder.

Yma fe welwch chi'r holl ffyrdd gwahanol o Gymryd Rhan gyda ni yn Amgueddfa Cymru! Mae angen pobl fel chi i wirfoddoli eich amser, mynegi barn, ein helpu i greu digwyddiadau ac arddangosfeydd, a sicrhau ein bod ni'n berthnasol i bobl Cymru heddiw. Mae gennym ni ffyrdd newydd o gymryd rhan yn rheolaidd yn dibynnu ar beth mae'n cymunedau am i ni ei ddatblygu a'r projectau rydyn ni’n eu creu gyda chi.