Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Mae'n Ddydd Santes Dwynwen ar 25 Ionawr, y diwrnod pan rydyn ni'n dathlu cariad yma yng Nghymru. Rhag ofn eich bod ar wahan oddi wrth anwylyd yn ystod y cyfnod clo hwn, rydyn ni'n rhannu’r rysáit hon yn gynnar er mwyn i chi gael cyfle i'w danfon yn y post. Beth bynnag rydych chi'n ei wneud, rydyn ni'n anfon cwtch mawr Covid- ddiogel atoch o'r amgueddfa.

Daw'r rysáit hyfryd hon wrth ein tîm arlwyo yn Amgueddfa Wlân Cymru yn Drefach Felindre.

 

Pice Bach Siap Calon

 

CYNHWYSION:

Blawd hunan-godi 1 lb

Menyn 8oz

Siwgr caster 6oz

2 wy

2 lond llaw o gyrens - neu llugaeron os ydych chi am ychwanegu tipyn o liw coch ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen!

Menyn ychwanegol ar gyfer seimio

 

DULL:

1. Hidlwch y blawd mewn i fowlen ac ychwanegwch y menyn wedi'i ddeisio.

2. Rhwbiwch â'ch bysedd, neu mewn prosesydd bwyd, nes bod y gymysgedd yn debyg i friwsion bara.

3. Ychwanegwch y siwgr, y cyrens / llugaeron a'r wyau wedi'u curo a'u cymysgu'n dda i ffurfio pelen o does, gan ddefnyddio sblash o laeth os oes angen.

4. Rholiwch y toes allan ar fwrdd â blawd arno i drwch o tua 5mm / ½ modfedd.

5. Torrwch y toes gyda thorrwr siap calon 7.5–10cm / 3-4in.

6. Rhwbiwch lech neu radell haearn trwm â menyn, sychwch unrhyw ormodedd a'i roi ar yr hob nes ei fod yn cael ei gynhesu drwyddo.

7. Coginiwch y picie bach ychydig ar y tro am 2–3 munud ar bob ochr, neu nes eu bod yn frown euraidd.

8. Tynnwch o'r radell a taenwch siwgr mân trostynt tra’n gynnes.

Dyma nhw! Pice Bach blasus a rhamantus!

Mwynhewch!!

 

Gadael sylw